Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Karcinom žaludku

Karcinom žaludku

Základní informace o epidemiologii, diagnostice a léčbě karcinomu žaludku. Rizikové faktory i subjektivní příznaky nemoci. Karcinom žaludku je nádorové onemocnění stěny žaludku, které je v současnosti čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu v Evropě. Celosvětově je druhým nejčastějším maligním onemocněním. Žaludeční karcinom se vyvíjí složitým mnohastupňovým procesem s několika zřetelnými histologickými a patofyziologickými fázemi. Celý vývoj je ovlivňován komplexem interakcí mezi bakteriemi, prostředím, genetickými dispozicemi hostitele a molekulárními mechanismy. Mnohé z etiologie a patogeneze této choroby zůstává nejasné, avšak základní souvislosti jsou již známy.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Karcinom žaludku Přejít - Karcinom žaludkuOtevřít v novém okně - Karcinom žaludku 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Předměty/kurzy

Klíčová slova: karcinom žaludku, helicobakter pylori, chirurgická léčba, chemoterapie, chemoradioterapie


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Petra Tesařová | pracoviště: Onkologická klinika 1.LF a VFN | publikováno: 1.4.2009 | poslední úpravy: 21.1.2013
citace: Tesařová Petra: Karcinom žaludku. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 1.4.2009, poslední aktualizace 21.1.2013 [cit. 2018-06-22] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-485-karcinom-zaludku>. ISSN 1803-6619.