Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Akutní krvácení v porodnictví

Akutní krvácení v porodnictví

Akutní krvácení (a krvácivé stavy vůbec) v porodnictví patří mezi nejzávažnější komplikace tohoto oboru. Tato přednáška dává ucelený přehled této problematiky, počínaje fyziologií těhotenství a jednotlivými patofyziologickými mechanismy vedoucím k jednotlivým poruchám koagulace v perinatálním období, včetně stavů DIC (Diseminovaná intravaskulární koagulace ). Dále dává přehled jednotlivých laboratorních vyšetření a jejich interpretace, věnuje se základům neodkladná terapie krvácivých stavů v porodnictví na základě nejnovějších doporučení odborné společnosti.

 
autor: Jiří Valenta | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Akutní medicína | kontext: Neodkladná medicína | zobrazeno: 7280x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Screening, jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhledávání kolorektálních nádorů u asymptomatických jedinců, je nutno provádět testem, který splňuje stanovená kriteria. Depistážní programy jsou založeny na opakovaném stanovení v pravidelných intervalech jednoho až dvou let. V případě pozitivního výsledku testu musí následovat cílené gastroenterologické (endoskopické) vyšetření k objasnění příčiny pozitivity testu. Z těchto důvodů nelze pro screening použít testů imunochemických, které mají výrazně vyšší citlivost a poskytují 4 – 7 % falešnou pozitivitu. Zásadní otázkou pro použití testů detekce okultního krvácení je proto správná indikace tohoto stanovení.

 
autor: Petr Kocna | sekce: Výukové weby, Podklady k přednáškám | obor: Gastroenterologie, hepatologie, Lékařská chemie a biochemie | kontext: Klinická biochemie | zobrazeno: 10828x | publikováno: 6.3.2007 | poslední úpravy: 6.2.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 8

 

Retrakční vlákna a hemostatika ve stomatologické praxi
.. gely jsou vhodné pro stavění sulkulárního krvácení před otiskováním, po gingivektomii při zho.. ..klíčová slova: Retrakční vlákna, subgingivání výplně, pulpální krvácení..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný tes.. .. karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný test a př.. .. Kvantitativní test okultního krvácení ve s.. .. Kvantitativní test okultního krvácení ve stolici | 28.1.2013 kdokoli – Test..

Náhlé příhody v porodnictví - Úvod, Rozdělení
.. pojednává o náhlých příhodách v porodnictví -krvácení, NPB, aktní interní komplikace.V druhé části jsou..

Náhlé příhody v gynekologii
.. se s nimi překrývají a bolest břicha bývá, kromě krvácení z rodidel, jejich nejtypičtějším příznakem. Předn..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. medicíny (šok, MODS, intoxikace, tonutí, masivní krvácení, polytrauma, atd.) i z oboru algesiologie.. .. řízen na externím úložišti – Masivní krvácení a krevní náhrady | 5.2.2010 přístup řízen na exte..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. analyzátoru OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FOBT (Fecal O.. .. OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FOBT (Fecal Occult..

Vybrané přednášky z perinatologie
.. pojednává o náhlých příhodách v porodnictví -krvácení, NPB, aktní interní komplikace.V druhé části jsou..

Vybrané přednášky z gynekologie
.. se s nimi překrývají a bolest břicha bývá, kromě krvácení z rodidel, jejich nejtypičtějším příznakem. Předn..