Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Tato elektronická učebnice postihuje celou základní pregraduální problematiku oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čtenář se prostřednictvím powerpointové prezentace, čteného i zobrazeného komentáře dozví důležité poznatky jak z neodkladné resuscitace, tak z oboru anestézie (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku z oboru intenzivní medicíny (šok, MODS, intoxikace, tonutí, masivní krvácení, polytrauma, atd.) i z oboru algesiologie (akutní a chronická bolest).
Učebnice postihuje všechna témata nutná pro úspěšné vykonání zkoušky v Neodkladné medicíny, kromě pregraduálních studentů však může dobře posloužit i začínajícím lékařům v oboru A+R, případně pro osvěžení i lékařům dalších specializací.
Na tvorbě učebnice se podílel široký kolektiv pracovníků KARIM 1.LF UK a VFN, učebnice rovněž prošla vnitřním recenzním řízením v rámci pracoviště.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Kardiopulmonální resuscitace Přejít - Kardiopulmonální resuscitaceOtevřít v novém okně - Kardiopulmonální resuscitace 31.1.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce Přejít - SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkceOtevřít v novém okně - SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce 31.1.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Šok, jeho druhy a fáze Přejít - Šok, jeho druhy a fázeOtevřít v novém okně - Šok, jeho druhy a fáze 14.5.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem Přejít - Poškození teplem, chladem a elektrickým proudemOtevřít v novém okně - Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem 31.1.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Akutní intoxikace Přejít - Akutní intoxikaceOtevřít v novém okně - Akutní intoxikace 19.2.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Tonutí Přejít - TonutíOtevřít v novém okně - Tonutí 19.2.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Zajištění dýchacích cest Přejít - Zajištění dýchacích cestOtevřít v novém okně - Zajištění dýchacích cest 19.2.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Celková anestézie Přejít - Celková anestézieOtevřít v novém okně - Celková anestézie 19.2.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Regionální anestézie a analgézie Přejít - Regionální anestézie a analgézieOtevřít v novém okně - Regionální anestézie a analgézie 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Předoperační příprava a pooperační péče Přejít - Předoperační příprava a pooperační péčeOtevřít v novém okně - Předoperační příprava a pooperační péče 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Strategie léčby infekcí u kriticky nemocných Přejít - Strategie léčby infekcí u kriticky nemocnýchOtevřít v novém okně - Strategie léčby infekcí u kriticky nemocných 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Masivní krvácení a krevní náhrady Přejít - Masivní krvácení a krevní náhradyOtevřít v novém okně - Masivní krvácení a krevní náhrady 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Akutní bolest, pooperační bolest Přejít - Akutní bolest, pooperační bolestOtevřít v novém okně - Akutní bolest, pooperační bolest 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Chronická bolest Přejít - Chronická bolestOtevřít v novém okně - Chronická bolest 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Specifika intenzivní a resuscirační péče v dětském věku Přejít - Specifika intenzivní a resuscirační péče v dětském věkuOtevřít v novém okně - Specifika intenzivní a resuscirační péče v dětském věku 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Polytrauma (polytraumatismus) Přejít - Polytrauma (polytraumatismus)Otevřít v novém okně - Polytrauma (polytraumatismus) 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Klíčová slova: bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní medicína, bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní medicína

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno

level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 

počet uživatelů, kteří již hodnotili: 4
100.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.

autor: Jan Bruthans, Josef Závada, Jan Bláha, Pavel Herda, Michal Dobiáš, Lubor Kraus, Martin Urban, Petr Kříž, Marek Svítek, Michal Kolář, Michal Lipš, David Rubeš, Jitka Fricová, Pavla Nosková, Pavel Tomek, Milan Novotný | publikováno: 5.2.2010 | poslední úpravy: 9.1.2012
citace: Bruthans Jan, Josef Závada, Jan Bláha, Pavel Herda, Michal Dobiáš, Lubor Kraus, Martin Urban, Petr Kříž, Marek Svítek, Michal Kolář, Michal Lipš, David Rubeš, Jitka Fricová, Pavla Nosková, Pavel Tomek, Milan Novotný: Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 5.2.2010, poslední aktualizace 9.1.2012 [cit. 2020-01-27] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-883-vybrane-kapitoly-z-anestezie-resuscitace-a-intenzivni-mediciny>. ISSN 1803-6619.