Rychlé vyhledávání

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Tato elektronická učebnice postihuje celou základní pregraduální problematiku oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čtenář se prostřednictvím powerpointové prezentace, čteného i zobrazeného komentáře dozví důležité poznatky jak z neodkladné resuscitace, tak z oboru anestézie (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku z oboru intenzivní medicíny (šok, MODS, intoxikace, tonutí, masivní krvácení, polytrauma, atd.) i z oboru algesiologie (akutní a chronická bolest).
Učebnice postihuje všechna témata nutná pro úspěšné vykonání zkoušky v Neodkladné medicíny, kromě pregraduálních studentů však může dobře posloužit i začínajícím lékařům v oboru A+R, případně pro osvěžení i lékařům dalších specializací.
Na tvorbě učebnice se podílel široký kolektiv pracovníků KARIM 1.LF UK a VFN, učebnice rovněž prošla vnitřním recenzním řízením v rámci pracoviště.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Kardiopulmonální resuscitace 31.1.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce 31.1.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Šok, jeho druhy a fáze 14.5.2012 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem 31.1.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Akutní intoxikace 19.2.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Tonutí 19.2.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Zajištění dýchacích cest 19.2.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Celková anestézie 19.2.2008 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Regionální anestézie a analgézie 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Předoperační příprava a pooperační péče 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Strategie léčby infekcí u kriticky nemocných 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Masivní krvácení a krevní náhrady 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Akutní bolest, pooperační bolest 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Chronická bolest 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Specifika intenzivní a resuscirační péče v dětském věku 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Polytrauma (polytraumatismus) 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 4
100.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit
Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.