Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

Resuscitace novorozence

Resuscitace novorozence

Stabilita a resuscitace novorozence na porodním sále se zaměřením na praktické postupy a oživování vitálních funkcí u donošených novorozenců. Resucitace novorozence má svá specifika na rozdíl od reanimace dospělých a větších dětí. V semináři budeme hovořit především o res. a stabilizaci donošených novorozenců na porodním sále. Resuscitace a stabilizace nezralých zvláště pak velmi nezralých novorozenců má další odlišnosti, z nichž o některých se rovněž zmíníme.

 
autor: Richard Plavka | sekce: Ozvučené přednášky, Podklady k přednáškám | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž | zobrazeno: 9111x | publikováno: 16.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5. ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Pojednává o kardiopulmonální resuscitace podle posledních guidelines z roku 2005 a pokrývá celé spektrum kardiopulmonální resuscitace tedy jak základní, tak i rozšířenou KPR.

 
autor: Jan Bruthans | sekce: Ozvučené přednášky, Podklady k přednáškám | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | kontext: Neodkladná medicína, KPR, Resuscitace | zobrazeno: 25713x | publikováno: 31.1.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012 | Creative Commons License

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Tato elektronická učebnice postihuje celou základní pregraduální problematiku oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čtenář se prostřednictvím powerpointové prezentace, čteného i zobrazeného komentáře dozví důležité poznatky jak z neodkladné resuscitace, tak z oboru anestézie (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku z oboru intenzivní medicíny (šok, MODS, intoxikace, tonutí, masivní krvácení, polytrauma, atd.) i z oboru algesiologie (akutní a chronická bolest).
Učebnice postihuje všechna témata nutná pro úspěšné vykonání zkoušky v Neodkladné medicíny, kromě pregraduálních studentů však může dobře posloužit i začínajícím lékařům v oboru A+R, případně pro osvěžení i lékařům dalších specializací.
Na tvorbě učebnice se podílel široký kolektiv pracovníků KARIM 1.LF UK a VFN, učebnice rovněž prošla vnitřním recenzním řízením v rámci pracoviště.

 
autor: Jan Bruthans, Josef Závada, Jan Bláha, Pavel Herda, Michal Dobiáš, Lubor Kraus, Martin Urban, Petr Kříž, Marek Svítek, Michal Kolář, Michal Lipš, David Rubeš, Jitka Fricová, Pavla Nosková, Pavel Tomek, Milan Novotný | sekce: Podklady k přednáškám | kontext: bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní medicína | zobrazeno: 16166x | publikováno: 5.2.2010 | poslední úpravy: 9.1.2012
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 3

 

Soubor z teorie a praxe ošetřovatelství
..klíčová slova: intoxikace, aplikace léků, srdeční podpora, resuscitace..

Uštknutí jedovatými hady
.. centrum VFN při Klinice anesteziologie a resuscitace VFN a 1. LF UK bylo ustaveno v roce 1993 se..

Vybrané přednášky z perinatologie
.. H. Bedřichová; as. D.Základy neonatologie 1. Resuscitace novorozence Stabilita a resuscitace novorozence.. .. řízen na externím úložišti – Resuscitace novorozence | 8.10.2008 přístup řízen na ext..