Rychlé vyhledávání

Uštknutí jedovatými hady

Toxinologické centrum VFN řeší případy otrav živočišnými jedy, především po uštknutí jedovatými hady. Pro informace o jiných typech otrav (léky, chemikáliemi, rostlinami, houbami...), je nutno se obrátit TOXIKOLOGICKÉ informační středisko 1.LF UK (tel: 22491 9293). Toxinologické centrum VFN při Klinice anesteziologie a resuscitace VFN a 1. LF UK bylo ustaveno v roce 1993 se schválením MZ ČR jako Toxinologické centrum pro ČR, tj. konzultační a léčebné místo k řešení případů intoxikace živočišnými toxiny, především po uštknutí jedovatými hady. Při jeho založení bylo využito klinických zkušeností pracovníků kliniky s erudicí řešení kritických stavů a možné úzké spolupráce s toxinologem. Náplní činnosti toxinologického centra je:

• Stanovit konzultačně pravděpodobnost nebezpečnosti po kontaktu s možnou intoxikací jedovatým živočichem.
• Provádět konzultace léčebných postupů při suspekci nebo reálném poškození pacienta jedovatým živočichem.
• Vyžaduje-li to stav pacienta a souhlasí-li ošetřující lékař, hospitalizuje pacienta na lůžku resuscitačního oddělení KARIM VFN nebo alespoň v rámci téže nemocnice.
• Po skončení akutní fáze intoxikace doporučuje další postup ošetřujícímu lékaři. • Snaží se udržovat a obnovovat v rámci možností depo antisér proti jedům tropických jedovatých hadů pro ČR. Tato antiséra postupuje po eventuelní dohodě ošetřujícímu lékaři postiženého.
• Tato činnost je prováděna pro celé území České republiky, výjimečně i pro Slovensko. Současně upozorňujeme na fakt, že léčba intoxikovaných není ve všech případech nutně vázána na podání antiséra. Mnohdy je zvládnutelná symptomaticky, což vyžaduje komplexní klinický přístup a zkušenost.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Uštknutí jedovatými hady 20.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko