Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 1

Autonomic Nervous system - overview

Autonomic Nervous system - overview

Animated scheme of the Autonomic control of body functions. Turn information on or off for step-by-step study or self - testing. The autonomic nervous system (ANS or visceral nervous system or involuntary nervous system) is the part of the peripheral nervous system that acts as a control system functioning largely below the level of consciousness, and controls visceral functions. The ANS affects heart rate, digestion, respiratory rate, salivation, perspiration, diameter of the pupils, micturition (urination), and sexual arousal. Whereas most of its actions are involuntary, some, such as breathing, work in tandem with the conscious mind.

 
author: Mikuláš Mlček | section: Materials for Lectures | discipline: Pharmacology, Neurology, Rehabilitation, Physiotherapy, Occupational Therapy | context: Fyziologie 2 | viewed: 5741x | published on: 24.11.2006 | last modified on: 27.4.2012 | Creative Commons License
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 18

Go to page: 1 2

Neurologické vyšetření norma
..keywords: vyšetření, periferní nervový systém, centrální nervový sy.. ..keywords: vyšetření, reflexy, jevy, periferní nervový systém, centrální nervový sy..

Contribution of molecular cytogenetic analyses to diagnosis and treatment of malignant brain tumours
.. gliomas are heterogeneous group of central nervous system tumours with various histological.. .. are heterogeneous group of central nervous system tumours with various histological subtypes that.. .. chromosomal aberrations in tumour cells. A systematic molecular cytogenetic analyses by means of..

Základy endokrinologie
.. syndromy. Endokrinologie zkoumá endokrinní systém, což je systém žláz s vnitřní sekrecí. Složitá so.. .. břišní a v současném pojetí se do endokrinního systému zahrnují i další orgány, např. mozek a ukazuje s..

Exocrine Pancreatic Function Test 13C-Mixed Triglyceride Breath Test
..keywords: techniques, digestive system, pancreatic function tests, pancreatitis, breath.. ..keywords: Fecal elastase,diagnostic techniques, digestive system, pancreatic function tests, pancreatitis, breath..

MedicalMedia.eu
.. v tabulce pod textem. Jde o komplexní systém pro správu, úschovu a řízenou distribuci cit..

Occupational health risk assessment
.. diet). As a tool for health risk assessment a system of categorization of work operations has been.. .. The system is based on monitoring different harmful factors..

Organizace prenatální péče
.. a  gynekologie. Podává komplexní pohled na systém a kvalitu prenatání péče v ČR. Definuje základní ..

Fyziologie a patologie menstruačního cyklu
..keywords: cyklus, systém hypotalamus-hypofýza, rozmnožování, urogenitální ..

Kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené - pomůcky, předepisování kompenzačních pomůcek
.. pom stroj, pomůcka, zařízení nebo technický systém užívaný osobou s handicapem. Je vyrobena in..

Oko a oční vady
.. stavbou a funkcí lidského oka. Popisuje optický systém oka a jeho funkci a též základní vady oka způ..