Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

CT diagnostika

CT diagnostika

Přednáška podává v bodech základ CT zobrazování. V praktické části jsou uvedeny příklady patologických nálezů s vysvětlivkami. Mnohonásobnou superprojekcí bodu při měření absorbce ve tkáni se získávají hledané body – pixely. K výpočtu se používají Fourierovy transformace. Každá vrstva má svoji tloušťku defacto měříme objemové body – voxely.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html CT diagnostika Přejít - CT diagnostikaOtevřít v novém okně - CT diagnostika 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Předměty/kurzy

Klíčová slova: CT, diagnostika, CT angiografie, CT denzitometrie, VRT, MIP, MPR


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Martin Horák | pracoviště: Radiodiagnostická klinika 1.LF a FNB | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013
citace: Horák Martin: CT diagnostika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 12.1.2007, poslední aktualizace 21.1.2013 [cit. 2019-11-20] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-561-ct-diagnostika>. ISSN 1803-6619.