Rychlé vyhledávání

MUDr. Bc. Martin Horák, radio(at)lf1.cuni.cz

Základy MR diagnostiky

Autor: Martin Horák

anotační obrázek

Prezentace podává základní informace o zobrazování na magnetické rezonanci, a to včetně fyzikálních principů, vysvětlení základních sekvencí i náběr dat a rekonstrukce obrazu.                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                         

CT diagnostika

Autor: Martin Horák

anotační obrázek

Přednáška podává v bodech základ CT zobrazování. V praktické části jsou uvedeny příklady patologických nálezů s vysvětlivkami. Mnohonásobnou superprojekcí bodu při měření absorbce ve tkáni se získávají hledané body – pixely. K výpočtu se používají Fourierovy transformace. Každá vrstva má svoji tloušťku defacto měříme objemové body – voxely.