Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Léková závislost - Prezentace pro bakalářské obory

Léková závislost - Prezentace pro bakalářské obory

Prezentace podává stručný přehled o problematice zneužívání léků se zaměřením na důležité klinické poznatky u jednotlivých skupin léčiv. Použito je rozdělení léků na opioidy, ostatní látky tlumící CNS, psychostimulancia, halucinogeny a tzv. taneční drogy, ostatní farmaka. Užívání léků nad rámec léčby vede ve svých důsledcích k závažným zdravotním a ekonomickým následkům, proto je třeba individuálně zvažovat míru rizika abúzu či vzniku lékové závislosti při léčbě každého jedince.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Léková závislost Přejít - Léková závislostOtevřít v novém okně - Léková závislost 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: závislost, zneužívání léků, abstinenční syndrom, závislost, tolerance, abstinenční syndrom, látky tlumící CNS, psychostimulancia, halucinogeny


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Petra Svozílková | pracoviště: Farmakologický ústav | publikováno: 16.1.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012
citace: Svozílková Petra: Léková závislost - Prezentace pro bakalářské obory. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 16.1.2007, poslední aktualizace 12.12.2012 [cit. 2018-06-23] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-412-lekova-zavislost-prezentace-pro-bakalarske-obory>. ISSN 1803-6619.