Rychlé vyhledávání

MUDr. Petra Svozílková, farm(at)lf1.cuni.cz

Léková závislost - Prezentace pro bakalářské obory

Autor: Petra Svozílková

anotační obrázek

Prezentace podává stručný přehled o problematice zneužívání léků se zaměřením na důležité klinické poznatky u jednotlivých skupin léčiv. Použito je rozdělení léků na opioidy, ostatní látky tlumící CNS, psychostimulancia, halucinogeny a tzv. taneční drogy, ostatní farmaka. Užívání léků nad rámec léčby vede ve svých důsledcích k závažným zdravotním a ekonomickým následkům, proto je třeba individuálně zvažovat míru rizika abúzu či vzniku lékové závislosti při léčbě každého jedince.