Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Antihistaminika - Prezentace pro bakalářské obory

Antihistaminika - Prezentace pro bakalářské obory

Prezentace popisuje úlohu histaminu a histaminových receptorů, mechanismus účinku H1 a H2 antihistaminik, jejich indikace, nežádoucí účinky, možné lékové formy a zástupce. V závěru textu jsou stručně uvedena obecná doporučení pro použití těchto farmak. Histamin je jedním z primárních mediátorů zánětu. Je uložen v mastocytech (žírných buňkách) a v granulích bazofilů, odkud je uvolňován vlivem různých stimulů: zářením, alergeny, farmaky aj. Nejlépe je prozkoumána jeho role v akutní anafylaktické reakci na přítomnost alergenu, kdy je uvolněn po vazbě alergenu na IgE protilátky. Následuje reakce zprostředkovaná především stimulací H1-receptorů: dochází k vazodilataci malých arteriol a kapilár společně se zvýšením permeability cévní stěny s následnou tvorbou edémů, v plicích dochází k bronchokonstrikci.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Antihistaminika Přejít - AntihistaminikaOtevřít v novém okně - Antihistaminika 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: histamin - antagonisté, histamin, receptory histaminu, antihistaminika, H2 antihistaminika, histamin, histaminové receptory


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Petra Bysterská | pracoviště: Farmakologický ústav | publikováno: 3.4.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012
citace: Bysterská Petra: Antihistaminika - Prezentace pro bakalářské obory. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 3.4.2007, poslední aktualizace 12.12.2012 [cit. 2018-06-21] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-392-antihistaminika-prezentace-pro-bakalarske-obory>. ISSN 1803-6619.