Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Mgr. Petra Bysterská, farm(at)lf1.cuni.cz

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Antihistaminika - Prezentace pro bakalářské obory

Antihistaminika - Prezentace pro bakalářské obory

Prezentace popisuje úlohu histaminu a histaminových receptorů, mechanismus účinku H1 a H2 antihistaminik, jejich indikace, nežádoucí účinky, možné lékové formy a zástupce. V závěru textu jsou stručně uvedena obecná doporučení pro použití těchto farmak. Histamin je jedním z primárních mediátorů zánětu. Je uložen v mastocytech (žírných buňkách) a v granulích bazofilů, odkud je uvolňován vlivem různých stimulů: zářením, alergeny, farmaky aj. Nejlépe je prozkoumána jeho role v akutní anafylaktické reakci na přítomnost alergenu, kdy je uvolněn po vazbě alergenu na IgE protilátky. Následuje reakce zprostředkovaná především stimulací H1-receptorů: dochází k vazodilataci malých arteriol a kapilár společně se zvýšením permeability cévní stěny s následnou tvorbou edémů, v plicích dochází k bronchokonstrikci.

 
autor: Petra Bysterská | obor: Farmakologie | kontext: Klinická farmakologie T | zobrazeno: 7887x | publikováno: 3.4.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License