Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Pedagogika v práci sestry

Pedagogika v práci sestry

Článek je zaměřen na edukační činnost sestry. Srovnává ošetřovatelský a edukační proces, upozorňuje na shodné a odlišné prvky. Upřesňuje, kdy pro sestru začíná edukační proces, seznamuje s podmínkami pro efektivní učení. Uvádí jednotlivé fáze výukového procesu: získávání a vyhodnocování informací, formulování cílů výuky, volbu vhodných metod a realizaci výuky a zhodnocení efektivity získaných znalostí, dovedností a postojů. Metody, vhodné pro nemocné dítě i dospělého jsou podrobně popsány. Jsou uvedeny základní výukové zásady a principy.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Pedagogika v práci sestry Přejít - Pedagogika v práci sestryOtevřít v novém okně - Pedagogika v práci sestry 10.12.2009 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: edukační proces, ošetřovatelský problém, metodika výuky nemocného, fáze učení, vyučovací zásady


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Alice Strnadová | publikováno: 10.12.2009 | poslední úpravy: 21.12.2012
citace: Strnadová Alice: Pedagogika v práci sestry. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 10.12.2009, poslední aktualizace 21.12.2012 [cit. 2018-06-21] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-875-pedagogika-v-praci-sestry>. ISSN 1803-6619.