Rychlé vyhledávání

Gynekologie a porodnictví SRZk [B00576]

Prekancerózy rodidel III - Prekancerózy vulvy, pochvy a endometria a gestační trofoblastická nemoc

Autor: Pavel Freitag

anotační obrázek

Tato přednáška je určena pro všechny studenty studující obory Porovnictví a gynekologie. V přednášce si představíme  prekancerózy vulvy - VIN a pochvy - VAIN a prekancerózy endometria - prostá nebo komplexní hyperplázie s atypiemi. Dále uvedeny jednotky gestační trofoblastické nemoci, zejména mola hydatidosa a choriokarcinom.

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária

Autor: Pavel Freitag

anotační obrázek

Nejčastějším ZN vaječníku je karcinom - uvedena jeho incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a chemoterapie. Doplněna je i léčba relapsů a neepitelových nádorů ovária.

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla

Autor: Pavel Freitag

anotační obrázek

Přednáška představuje karcinom děložního hrdla - celosvětově nejčastější gynekologický zhoubný nádor. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, staging a léčebné modality.

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy

Autor: Pavel Freitag

anotační obrázek

Přednáška představuje karcinom endometria - nejčastější gynekologický zhoubný nádor v rozvinutých zemích - od jeho incidence a diagnostiky až po jeho léčbu. Dále uvádí základní data o sarkomech dělohy a karcinomu vulvy.

Prekancerózy rodidel II - Prekancerózy děložního hrdla - 2.část

Autor: Pavel Freitag

anotační obrázek

Uvedeny základní metody ošetření cervikálních lézí - konizace (LEEP), destrukční metody, možnosti prevence a screeningu karcinomu děložního hrdla včetně profylaktické HPV vakcinace.

Prekancerózy rodidel I - Prekancerózy děložního hrdla - 1.část

Autor: Pavel Freitag

anotační obrázek

Představeny základní informace o epitelových poměrech na děložním hrdle, prebioptických metodách - kolposkopii a cytologii a histologických nálezech prekanceróz.