Rychlé vyhledávání

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF a VFN, 1.LF UK, http://apolinar.lf1.cuni.cz/

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla

Autor: Pavel Freitag

anotační obrázek

Přednáška představuje karcinom děložního hrdla - celosvětově nejčastější gynekologický zhoubný nádor. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, staging a léčebné modality.

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)

Autor: Karel Řežábek

anotační obrázek

Neplodností trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a spermií dárců).

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy

Autor: Pavel Freitag

anotační obrázek

Přednáška představuje karcinom endometria - nejčastější gynekologický zhoubný nádor v rozvinutých zemích - od jeho incidence a diagnostiky až po jeho léčbu. Dále uvádí základní data o sarkomech dělohy a karcinomu vulvy.

Prekancerózy rodidel II - Prekancerózy děložního hrdla - 2.část

Autor: Pavel Freitag

anotační obrázek

Uvedeny základní metody ošetření cervikálních lézí - konizace (LEEP), destrukční metody, možnosti prevence a screeningu karcinomu děložního hrdla včetně profylaktické HPV vakcinace.

Prekancerózy rodidel I - Prekancerózy děložního hrdla - 1.část

Autor: Pavel Freitag

anotační obrázek

Představeny základní informace o epitelových poměrech na děložním hrdle, prebioptických metodách - kolposkopii a cytologii a histologických nálezech prekanceróz.