Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Léková závislost - Prezentace pro bakalářské obory

Léková závislost - Prezentace pro bakalářské obory

Prezentace podává stručný přehled o problematice zneužívání léků se zaměřením na důležité klinické poznatky u jednotlivých skupin léčiv. Použito je rozdělení léků na opioidy, ostatní látky tlumící CNS, psychostimulancia, halucinogeny a tzv. taneční drogy, ostatní farmaka. Užívání léků nad rámec léčby vede ve svých důsledcích k závažným zdravotním a ekonomickým následkům, proto je třeba individuálně zvažovat míru rizika abúzu či vzniku lékové závislosti při léčbě každého jedince.

 
autor: Petra Svozílková | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Akutní medicína, Farmakologie | kontext: Klinická farmakologie T | zobrazeno: 8068x | publikováno: 16.1.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 7

 

Počítače a zdraví
..klíčová slova: zdraví, internet, závislost..

Opioidní analgetika - Text pro bakalářské obory
.. onemocnění. Opakované podávání může vést k závislosti. Působí především centrálním mechanismem. V CNS .. ..klíčová slova: antagonisté opioidních analgetik, drogová závislost..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. citlivost - do 30% - a falešnou reaktivitu v závislosti na dietě, vzhledem k tomu, že se jedná o ch..

Molekulárně cytogenetická analýza buněk mozkových tumorů
.. cut-off 2,5%; směrodatná odchylka 0.5%). V závislosti na typu nádoru sledujeme nejčastější chro..

Fluorescenční spektroskopie v neurovědách
.. především v oboru neurověd, kdy se využívá 1. závislosti emisních vlastností fluoroforu na prostředí, v n..

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?
.. pacienta může být více či méně dramatická v závislosti na typu a množství zateklého roztoku. V ně..

Pečetění fisur
.. druhé řezáky. Pečetit však lze i dočasný chrup v závislosti na anatomii zubů a schopnosti jednice pečovat o ..