Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

Molekulární medicína a biotechnologie

Molekulární medicína a biotechnologie

V rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy s názvem Zavedení pregraduálního studijního programu „Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti“ vzniká na 1. LF UK ucelený studijní program, který seznámí studenty nejen s medicínskou stránkou oboru molekulární medicína a biotechnologie, ale také s možnostmi komerčního využití nabytých teoretických znalostí. První částí tohoto programu je předmět Molekulární medicína a biotechnologie, který pilotně proběhl v zimním semestru 2007. Druhou částí je praktický kurz Inovace a řízení ve zdravotnictví. V tomto kurzu jsou k dispozici přednášky k předmětiu Molekulární medicína a biotechnologie.

 
autor: Jiří Valach, a kol. | sekce: E-learningové kurzy | obor: Biologie, Farmakologie, Lékařská etika a právo, Lékařská chemie a biochemie, Lékařská informatika a informační věda | zobrazeno: 7341x | publikováno: 27.11.2008 | poslední úpravy: 7.12.2012 | Creative Commons License

Hyperglykémie a intenzivní péče

Hyperglykémie a intenzivní péče

Tato přednáška se věnuje významu udržení normoglykémie u pacientů v intenzivní péči, a ukazuje na příkladech možnosti rozdílných inzulínových protokolů. Výukový dokument je dostupný na Výukovém portálu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze studentům a zájemcům o obor akutní medicína. Přiložený soubor je možné stáhnout na lokální počítač. Dokumnet neí dovoleno upravovat bez souhlasu autora.

 
autor: Jan Bláha | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Akutní medicína | kontext: Neodkladná medicína | zobrazeno: 8123x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Tato elektronická učebnice postihuje celou základní pregraduální problematiku oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čtenář se prostřednictvím powerpointové prezentace, čteného i zobrazeného komentáře dozví důležité poznatky jak z neodkladné resuscitace, tak z oboru anestézie (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku z oboru intenzivní medicíny (šok, MODS, intoxikace, tonutí, masivní krvácení, polytrauma, atd.) i z oboru algesiologie (akutní a chronická bolest).
Učebnice postihuje všechna témata nutná pro úspěšné vykonání zkoušky v Neodkladné medicíny, kromě pregraduálních studentů však může dobře posloužit i začínajícím lékařům v oboru A+R, případně pro osvěžení i lékařům dalších specializací.
Na tvorbě učebnice se podílel široký kolektiv pracovníků KARIM 1.LF UK a VFN, učebnice rovněž prošla vnitřním recenzním řízením v rámci pracoviště.

 
autor: Jan Bruthans, Josef Závada, Jan Bláha, Pavel Herda, Michal Dobiáš, Lubor Kraus, Martin Urban, Petr Kříž, Marek Svítek, Michal Kolář, Michal Lipš, David Rubeš, Jitka Fricová, Pavla Nosková, Pavel Tomek, Milan Novotný | sekce: Podklady k přednáškám | kontext: bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní medicína | zobrazeno: 16166x | publikováno: 5.2.2010 | poslední úpravy: 9.1.2012
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 21

Jít na stránku: 1 2 3

E-learningová přednáška: Tonutí
.. především určen studentům oboru anesteziologie a intenzivní.. .. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška popisuje problematiku tonutí, reakci o.. ..klíčová slova: medicína, tonutí, ..

Péče o vnitřní prostředí
.. věnuje významu vnitřního prostředí u pacientů v intenzivní péčí z klinického hlediska, rozebírá zásady diagn.. .. v Praze studentům a zájemcům o obor akutní medicína. Přiložený soubor je možné stáhnout na lokální po.. .. medicína..

Kardiopulmonální resuscitace
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Pojednává o kardiopulmonální resuscitace podle p.. ..klíčová slova: medicína, KPR,.. .. medicína, KPR,..

Smrt mozku a odběr orgánů z pohledu intenzivisty,legislativa po roce 2002
..klíčová slova: mozku, legislativa, odběr orgánů, intenzivní.. .. medicína..

SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína.  Pojednává o problematice SIRS, Sepse a M.. ..klíčová slova: medicína, SIRS, Sepse, multiorgánová d.. .. medicína, SIRS, Sepse, multiorgánová d..

Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína.  Popisuje problematiku tepelného .. ..klíčová slova: medicína, tepelné poranění, chladové poranění, úraz elektr.. .. medicína, tepelné poranění, chladové poranění, úraz elektr..

Garanti oborů výukového portálu 1.LF UK
.. - MUDr. Ondřej Naňka Ph.D. Anesteziologie a intenzivní medicína - Doc.MUDr. Martin Stříteský CSc.. .. medicína - Doc.MUDr. Martin Stříteský CSc. Anatomie - MU..

Šok, jeho druhy a fáze
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Rozsáhlá přednáška pojednává o šoku z pohledu an.. .. medicína..

Celková anestézie
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška se zabývá teoretickými i praktickými o.. ..klíčová slova: medicína, anestézie, celková anestézie, historie an..

Monitorace hemodynamiky
.. v Praze studentům a zájemcům o obor akutní medicína. Přiložený soubor je možné stáhnout na lokální po.. .. medicína..