Rychlé vyhledávání

Lalokové plastiky

Lalok je živá tkáňová struktura zachovávající svou vascularizaci pomocí cévní stopky. Volný lalok x stopkovaný lalok. Stopka - dočasně nebo trvale spojena s dárcovským místem, nebo anastomosována s místem příjmu. Proximální stopka x distální stopka.

Lalokové plastiky obličeje. Užití a typy jednotlivých laloků, možnosti odběrových míst a fotografická dokumentace.

Lalokové plastiky trupu a horní končetiny. Typy laloků, odběrová místa, indikace k použití jednotlivých laloků.

Prezentace kliniky plastické chirurgie 1. LF UK nemocnice Na Bulovce je určena studentům a zájemcům o obory chirurgie, traumatologie, ortopedie. Především pak studentům plastické chirurgie. 

Lalokové plastiky obecně

Lalokové plastiky obličeje

Lalokové plastiky horní končetiny

 

Lalokové plastiky ruky - nybyly viditelné

(Možnosti reparace ztráty kožního krytu. Granulace & epitelizace. Kožní štěp v plné tloušťce. Místní laloková plastika. Replantace (nutnost znalosti mikrochirurgické techniky). Kombinace (laloková plastika +step…). Možnosti reparace ztráty kožního krytu. Granulace & epitelizace. Kožní štěp v plné tloušťce. Místní laloková plastika. Replantace (nutnost znalosti mikrochirurgické techniky). Kombinace (laloková plastika + štěp…). Možnosti reparace ztráty kožního krytu. Granulace & epitelizace. Kožní štěp v plné tloušťce. Místní laloková plastika. Replantace (nutnost znalosti mikrochirurgické techniky). Kombinace (laloková plastika + štěp…).

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Laloky ruky 2.2.2007 5.66 MB kdokoli Creative Commons License
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Lalokové plastiky - obecně 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Lalokové plastiky obličeje 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 Lalokové plastiky horní končetiny 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Předměty/kurzy