Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lalokové plastiky

Lalokové plastiky

Lalok je živá tkáňová struktura zachovávající svou vascularizaci pomocí cévní stopky. Volný lalok x stopkovaný lalok. Stopka - dočasně nebo trvale spojena s dárcovským místem, nebo anastomosována s místem příjmu. Proximální stopka x distální stopka.

Lalokové plastiky obličeje. Užití a typy jednotlivých laloků, možnosti odběrových míst a fotografická dokumentace.

Lalokové plastiky trupu a horní končetiny. Typy laloků, odběrová místa, indikace k použití jednotlivých laloků.

Prezentace kliniky plastické chirurgie 1. LF UK nemocnice Na Bulovce je určena studentům a zájemcům o obory chirurgie, traumatologie, ortopedie. Především pak studentům plastické chirurgie. 


Lalokové plastiky obecně

Lalokové plastiky obličeje

Lalokové plastiky horní končetiny

 

Lalokové plastiky ruky - nybyly viditelné

(Možnosti reparace ztráty kožního krytu. Granulace & epitelizace. Kožní štěp v plné tloušťce. Místní laloková plastika. Replantace (nutnost znalosti mikrochirurgické techniky). Kombinace (laloková plastika +step…). Možnosti reparace ztráty kožního krytu. Granulace & epitelizace. Kožní štěp v plné tloušťce. Místní laloková plastika. Replantace (nutnost znalosti mikrochirurgické techniky). Kombinace (laloková plastika + štěp…). Možnosti reparace ztráty kožního krytu. Granulace & epitelizace. Kožní štěp v plné tloušťce. Místní laloková plastika. Replantace (nutnost znalosti mikrochirurgické techniky). Kombinace (laloková plastika + štěp…).

Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Laloky ruky Stáhnout - Laloky rukyOtevřít v novém okně - Laloky ruky 2.2.2007 5.66 MB kdokoli Creative Commons License
Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Lalokové plastiky - obecně Přejít - Lalokové plastiky - obecněOtevřít v novém okně - Lalokové plastiky - obecně 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Lalokové plastiky obličeje Přejít - Lalokové plastiky obličejeOtevřít v novém okně - Lalokové plastiky obličeje 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
html Lalokové plastiky horní končetiny Přejít - Lalokové plastiky horní končetinyOtevřít v novém okně - Lalokové plastiky horní končetiny 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: lalok, laloky, stopka, vaskularizace, posuny, obličej, vaskularizace, kožní štěp, horní končetina


autor: kolektiv: Klinika plastické chirurgie | pracoviště: Klinika plastické chirurgie 1.LF a FNB | publikováno: 25.12.2012 | poslední úpravy: 5.3.2013
citace: Klinika plastické chirurgie kolektiv:: Lalokové plastiky. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 25.12.2012, poslední aktualizace 5.3.2013 [cit. 2018-06-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-948-lalokove-plastiky>. ISSN 1803-6619.