Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Chirurgie, traumatologie, ortopedie

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2 3

Lalokové plastiky

Lalokové plastiky

Lalok je živá tkáňová struktura zachovávající svou vascularizaci pomocí cévní stopky. Volný lalok x stopkovaný lalok. Stopka - dočasně nebo trvale spojena s dárcovským místem, nebo anastomosována s místem příjmu. Proximální stopka x distální stopka.

Lalokové plastiky obličeje. Užití a typy jednotlivých laloků, možnosti odběrových míst a fotografická dokumentace.

Lalokové plastiky trupu a horní končetiny. Typy laloků, odběrová místa, indikace k použití jednotlivých laloků.

Prezentace kliniky plastické chirurgie 1. LF UK nemocnice Na Bulovce je určena studentům a zájemcům o obory chirurgie, traumatologie, ortopedie. Především pak studentům plastické chirurgie. 

 
autor: kolektiv: Klinika plastické chirurgie | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 8388x | publikováno: 25.12.2012 | poslední úpravy: 5.3.2013

Torakotomie

Torakotomie

Krátká videosekvence podává představu o nejobvyklejším přístupu do dutiny hrudní při plicní operaci - od přípravy operačního pole až po otevření pleurální dutiny. Operační postup je komentován titulky.

Doporučujeme shlédnout studentům a zájemcům o obor chirurgie, traumatologie.

 
autor: Jaromír Kabát | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kontext: Chirurgie klinika | zobrazeno: 11533x | publikováno: 21.11.2006 | poslední úpravy: 6.2.2013 | Creative Commons License

Lobektomie

Lobektomie

Videosekvence zpřístupňuje pohled na některé obyklé postupy používané při lobektomii - preparace a podvaz větví a.pulmonalis, preparace lymfatických uzlin, sutura bronchu, přerušení parenchymu pomocí stapleru, zavedení dolního hrudního drénu.

Shlédnutí doporučujeme studentům a zájemcům o obor chirurgie a traumatologie. 

 
autor: Jaromír Kabát | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kontext: Chirurgie klinika | zobrazeno: 7167x | publikováno: 20.11.2006 | poslední úpravy: 6.2.2013 | Creative Commons License

Nádory měkkých tkání

Nádory měkkých tkání

Současná léčba nádorů měkkých tkání není již jen otázkou chirurgické léčby, ale vyžaduje mezioborovou spolupráci více pracovních skupin. Současná léčba nádorů měkkých tkání není již jen otázkou chirurgické léčby, ale vyžaduje mezioborovou spolupráci více pracovních skupin. Současná léčba nádorů měkkých tkání není již jen otázkou chirurgické léčby, ale vyžaduje mezioborovou spolupráci více pracovních skupin.

 
autor: Jana Matějovská | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kontext: Plastická chirurgie | zobrazeno: 6631x | publikováno: 7.2.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Sentinelové uzliny

Sentinelové uzliny

Sentinelová lymfatická uzlina je první „splavná“ regionální uzlina, která je teoreticky jako první metastaticky postižena v případě lymfogenní propagace solidního tumoru . Sentinelová lymfatická uzlina je první „splavná“ regionální uzlina, která je teoreticky jako první metastaticky postižena v případě lymfogenní propagace solidního tumoru. Sentinelová lymfatická uzlina je první „splavná“ regionální uzlina, která je teoreticky jako první metastaticky postižena v případě lymfogenní propagace solidního tumoru.

 
autor: kolektiv: Klinika plastické chirurgie | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kontext: Plastická chirurgie | zobrazeno: 6874x | publikováno: 2.2.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Rekonstrukce prsu po mastektomii

Rekonstrukce prsu po mastektomii

Nádor prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Mastektomie představuje jeden z možných léčebných postupů. Nádor prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Mastektomie představuje jeden z možných léčebných postupů. Nádor prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Mastektomie představuje jeden z možných léčebných postupů.

 
autor: Libor Kment, Jan Měšťák, Karel Urban | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kontext: Plastická chirurgie | zobrazeno: 6084x | publikováno: 8.2.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Vrozené vady ruky

Vrozené vady ruky

Proximální části končetin obratlovců včetně člověka mají jednotnou stavbu - stavbu ploutví devonských ryb z nichž se suchozemští obratlovci vyvinuli. Původní ploutev byla mnohopaprsčitá, původní končetina suchozemských obratlovců sedmiprstá. Proximální části končetin obratlovců včetně člověka mají jednotnou stavbu - stavbu ploutví devonských ryb z nichž se suchozemští obratlovci vyvinuli. Původní ploutev byla mnohopaprsčitá, původní končetina suchozemských obratlovců sedmiprstá.

 
autor: Václav Smrčka | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kontext: Plastická chirurgie | zobrazeno: 5012x | publikováno: 8.2.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Úvod do plastické chirurgie

Úvod do plastické chirurgie

Etymologie slova chirurgie = cheir (ruka) + ergein (dělat). Základy fyziologického operování. Operační technika. Elektronický výukový dokument je dostupný pro studenty a zájemce o obory chirurgie, traumatologie a ortopedie. Etymologie slova chirurgie = cheir (ruka) + ergein (dělat). Základy fyziologického operování.

 
autor: Jana Matějovská | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kontext: Plastická chirurgie | zobrazeno: 5688x | publikováno: 8.2.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Ztrátové defekty ruky

Ztrátové defekty ruky

Fotografická dokumentace ztrátových poranění ruky. Postraumatické chybění palce. Prezentace je určena studentům 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Fotografická dokumentace ztrátových poranění ruky. Postraumatické chybění palce. Prezentace je určena studentům 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 
autor: Václav Smrčka | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kontext: Plastická chirurgie | zobrazeno: 5566x | publikováno: 8.2.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Zásady terapie maligního melanomu

Zásady terapie maligního melanomu

Dříve se nádory kůže vyskytovaly jen ve středním nebo vyšším věku, nyní se jejich výskyt posunuje do stále mladších věkových kategorií. Zejména to platí pro nejnebezpečnější kožní nádor - maligní melanom. Dříve se nádory kůže vyskytovaly jen ve středním nebo vyšším věku, nyní se jejich výskyt posunuje do stále mladších věkových kategorií. Zejména to platí pro nejnebezpečnější kožní nádor - maligní melanom.

 
autor: Jana Matějovská | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kontext: Plastická chirurgie | zobrazeno: 6112x | publikováno: 2.2.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2 3