Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Ošetřovatelský proces při parenterální aplikaci léků

Ošetřovatelský proces při parenterální aplikaci léků

Prezentace je určena studentům 1. ročníku oboru Všeobecná sestra. Nejdříve se studenti seznámí s obecným úvodem k injekčním technikám a poté následují jednotlivé způsoby aplikace. Aplikace intradermální a subkutánní se zaměřením na aplikaci inzulinu a nízkomolekulárních heparinů, aplikace intramuskulární zaměřenou a vyhmatávání vhodného místa vpichu a aplikace intravenózní.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Ošetřovatelský proces při parenterální aplikaci léků Přejít - Ošetřovatelský proces při parenterální aplikaci lékůOtevřít v novém okně - Ošetřovatelský proces při parenterální aplikaci léků 6.2.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Klíčová slova: Všeobecná sestra, injekční techniky, Aplikace intradermální a subkutánní, inzulin, heparin, aplikace intramuskulární


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko
autor: Monika Hošťálková | pracoviště: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství | publikováno: 10.4.2012 | poslední úpravy: 6.2.2013
citace: Hošťálková Monika: Ošetřovatelský proces při parenterální aplikaci léků. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 10.4.2012, poslední aktualizace 6.2.2013 [cit. 2019-12-14] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-938-osetrovatelsky-proces-pri-parenteralni-aplikaci-leku>. ISSN 1803-6619.