Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

doc. MUDr. Jan Vokurka

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Kranio-endonasální kombinovaný chirurgický přístup

Kranio-endonasální kombinovaný chirurgický přístup

Prezentace je další z cyklu rhinochirurgických přednášek pro studenty 1. lékařské fakulty UK. Na videu je instruktivně shrnut kombinovaný chirurgický výkon k odstranění nádoru baze lební. Jsou přehledně vysvětleny základní kroky funkční endonasální chirurgie při onkologické operaci baze lební. Zároveň jsou prezentovány výhody, které přináší použití různých technických pomůcek, zejména použití laseru. Má sloužit studentům jako příprava k seminářům a přednáškám probíhajících na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku, 1.LFUK, FN v Motole. Prezentace vznikla jako součást projektu FRVŠ 1422/2011.

 

                                                                                  

 
autor: Jan Vokurka | obor: Otorinolaryngologie | zobrazeno: 2818x | publikováno: 23.12.2011 | poslední úpravy: 12.1.2012 | Creative Commons License

Antrostomie

Antrostomie

Prezentace je první z cyklu rhinochirurgických přednášek pro studenty 1. lékařské fakulty UK. Na videu jsou instruktivně shrnuty základní kroky funkční endonasální chirurgie. Jsou přesně zachyceny klíčové kroky vedoucí k odstranění patologie v oblasti osteomeatálního komplexu maxilárního sinu, za respektování anatomických a fyziologických souvislostí v dané lokalitě. Zároveň jsou prezentovány výhody, které přináší použití různých technik, zejména použití shaveru. Má sloužit studentům jako příprava k seminářům a přednáškám probíhajících na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku, 1.LFUK, FN v Motole. Prezentace vznikla jako součást projektu FRVŠ 1422/2011.

 

 
autor: Jan Vokurka | obor: Otorinolaryngologie | zobrazeno: 4809x | publikováno: 23.12.2011 | poslední úpravy: 12.1.2012 | Creative Commons License