Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Kranio-endonasální kombinovaný chirurgický přístup

Kranio-endonasální kombinovaný chirurgický přístup

Prezentace je další z cyklu rhinochirurgických přednášek pro studenty 1. lékařské fakulty UK. Na videu je instruktivně shrnut kombinovaný chirurgický výkon k odstranění nádoru baze lební. Jsou přehledně vysvětleny základní kroky funkční endonasální chirurgie při onkologické operaci baze lební. Zároveň jsou prezentovány výhody, které přináší použití různých technických pomůcek, zejména použití laseru. Má sloužit studentům jako příprava k seminářům a přednáškám probíhajících na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku, 1.LFUK, FN v Motole. Prezentace vznikla jako součást projektu FRVŠ 1422/2011.

 

                                                                                  


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Kranio-endonasální kombinovaný chirurgický přístup Přejít - Kranio-endonasální kombinovaný chirurgický přístupOtevřít v novém okně - Kranio-endonasální kombinovaný chirurgický přístup 23.12.2011 kdokoli Creative Commons License

Klíčová slova: kranioendonasal, FESS, kombinovaný přístup, endoskopická funkční nosní chirurgie, kranioendonasal, FESS, kombinovaný přístup, endoskopická funkční nosní chirurgie


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jan Vokurka | pracoviště: Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF a FN Motol | publikováno: 23.12.2011 | poslední úpravy: 12.1.2012
citace: Vokurka Jan: Kranio-endonasální kombinovaný chirurgický přístup. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 23.12.2011, poslední aktualizace 12.1.2012 [cit. 2018-06-21] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-933-kranio-endonasalni-kombinovany-chirurgicky-pristup>. ISSN 1803-6619.