Rychlé vyhledávání

III. klinika infekčních a tropických nemocí 1.LF a FNB, 1.LF UK, http://inf3.lf1.cuni.cz/

Kazuistiky infekčních nemocí

Autor: Hanuš Rozsypal

anotační obrázek

Stránka nabízí kazuistiky infekčních nemocí a stavů, které je imitují. Podle anamnézy, fyzikálního nálezu a pomocných vyšetření je čtenář vyzván k stanovení diagnózy a rozhodnutí o dalším postupu. V druhém kroku svůj názor porovná se skutečnou diagnózou a osudem pacienta. Každý případ je komentován a většina z nich je doprovázena fotografiemi, rentgenovou dokumentací a videosekvencemi. Kazuistiky jsou stratifikovány podle obtížnosti.

Bolestivá zarudlá kožní léze na chodidle po pobytu v Thajsku (kasuistika)

Autor: František Stejskal

anotační obrázek

U mladé ženy se objevila bolestivá zarudlá kožní léze na chodidle po pobytu v Thajsku. Byl nasazen albendazol (Zentel) na 7 dnů. Po 2 týdnech přichází pacientka na kontrolu (viz. video).