Rychlé vyhledávání

Hanuš Rozsypal, infe3(at)lf1.cuni.cz

Infekční exantémová onemocnění

Autor: Hanuš Rozsypal

anotační obrázek

Multimediální přednáška poskytuje přehled klasických i méně známých infekčních onemocnění provázených exantémem.

Kazuistiky infekčních nemocí

Autor: Hanuš Rozsypal

anotační obrázek

Stránka nabízí kazuistiky infekčních nemocí a stavů, které je imitují. Podle anamnézy, fyzikálního nálezu a pomocných vyšetření je čtenář vyzván k stanovení diagnózy a rozhodnutí o dalším postupu. V druhém kroku svůj názor porovná se skutečnou diagnózou a osudem pacienta. Každý případ je komentován a většina z nich je doprovázena fotografiemi, rentgenovou dokumentací a videosekvencemi. Kazuistiky jsou stratifikovány podle obtížnosti.