Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Molekulární medicína a biotechnologie

Molekulární medicína a biotechnologie

V rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy s názvem Zavedení pregraduálního studijního programu „Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti“ vzniká na 1. LF UK ucelený studijní program, který seznámí studenty nejen s medicínskou stránkou oboru molekulární medicína a biotechnologie, ale také s možnostmi komerčního využití nabytých teoretických znalostí. První částí tohoto programu je předmět Molekulární medicína a biotechnologie, který pilotně proběhl v zimním semestru 2007. Druhou částí je praktický kurz Inovace a řízení ve zdravotnictví. V tomto kurzu jsou k dispozici přednášky k předmětiu Molekulární medicína a biotechnologie.

 
autor: Jiří Valach, a kol. | sekce: E-learningové kurzy | obor: Biologie, Farmakologie, Lékařská etika a právo, Lékařská chemie a biochemie, Lékařská informatika a informační věda | zobrazeno: 7341x | publikováno: 27.11.2008 | poslední úpravy: 7.12.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 22

Jít na stránku: 1 2 3

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. oboru anestézie (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku z oboru .. .. (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku z oboru intenzivní .. ..klíčová slova: medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní.. ..klíčová slova: anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní me.. ..klíčová slova: medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní.. ..klíčová slova: anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní me.. .. medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní.. .. anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní me..

Kardiopulmonální resuscitace
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Pojednává o kardiopulmonální resuscitace podle p.. ..klíčová slova: medicína, KPR,.. .. medicína, KPR,..

SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína.  Pojednává o problematice SIRS, Sepse a M.. ..klíčová slova: medicína, SIRS, Sepse, multiorgánová d.. .. medicína, SIRS, Sepse, multiorgánová d..

Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína.  Popisuje problematiku tepelného .. ..klíčová slova: medicína, tepelné poranění, chladové poranění, úraz elektr.. .. medicína, tepelné poranění, chladové poranění, úraz elektr..

Šok, jeho druhy a fáze
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Rozsáhlá přednáška pojednává o šoku z pohledu an.. .. medicína..

Celková anestézie
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška se zabývá teoretickými i praktickými o.. ..klíčová slova: medicína, anestézie, celková anestézie, historie an..

E-learningová přednáška: Tonutí
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška popisuje problematiku tonutí, reakci o.. ..klíčová slova: medicína, tonutí, ..

Monitorace hemodynamiky
.. v Praze studentům a zájemcům o obor akutní medicína. Přiložený soubor je možné stáhnout na lokální po.. .. medicína..

Zajištění dýchacích cest
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška pojednává o problematice zajištění dýc.. ..klíčová slova: medicína, Zajištění dýchacích cest, trojitý manévr, intuba..

Hyperglykémie a intenzivní péče
.. v Praze studentům a zájemcům o obor akutní medicína. Přiložený soubor je možné stáhnout na lokální po.. .. medicína..