Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Studium virtuálních mikroskopických preparátů pomocí www

Studium virtuálních mikroskopických preparátů pomocí www

Ústav patologie 1. LF UK (doc. Dušková) je spoluřešitelem projektu FRVŠ "Vytvoření sbírky virtuálních mikroskopických preparátů pro pregraduální výuku histologie a patologie", kategorie A, č. projektu 3081/2006). Hlavním řešitelem je doc. A. Ryška a pracoviště LFHK. Volně přístupné www stránky nabízejí možnost studovat výukové histologické preparáty na vlastním pc. Databáze nasnímaných preparátů se plní postupně. Je možné řazení obsahu dle fakult. V současné době tam nemusí být kompletní sestava zkouškových preparátů, poskytli jsme jejich seznam a domluvili jsme, že budou zpracovávány přednostně. Nicméně již nyní je databáze s podrobnou instrukáží volně přístupná. Dovoluji si však připomenout, že znalost histologických znaků jednotlivých nozologických jednotek je v pregraduálním studiu pouze dílčím, nikoli jediným a vůdčím prvkem, jak se někteří studenti mylně domnívají. Nezapomínejte na : definici, příčiny, výskyt, patogenezi, MAKROSKOPII, potom tedy i něco z té histologické diagnostiky - spíše pro porozumnění, komplikace a prognózu - jen taková kompexní znalost Vás bude prrovázet účinně další (v naprosté většině klinickou, nikoli patologickou) medicínskou profesí. Pokud byste se chtěli stát patology ( a je to zajímavá a vzrušující profese) , pak se tuto oblast budete velice intenzivně doučovat postgraduálně.

 
autor: Jaroslava Dušková, Aleš Ryška | sekce: Výukové weby, Podklady k přednáškám | obor: Histologie, embryologie, Patologie a soudní lékařství | zobrazeno: 15312x | publikováno: 26.3.2007 | poslední úpravy: 6.2.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 6

 

Database of virtual histological slides
.. use web browser or application OlyVIA. http://mikroskop.lf1.cuni.cz For webpage access..

Katalog metod v biofyzice
.. například uvedeny: audiometrie, elektroléčba, mikroskop, katateploměr, laser, nomogram, spektrofotometr, .. ..klíčová slova: elektroléčba, mikroskop, katateploměr, laser, nomogram, spektrofotometr, ..

Databáze virtuálních preparátů
.. histologických preparátů, snímaných na mikroskopu OLYMPUS „dotSlide“. K prohlížení ..

Mykózy - multimediální interaktivní kurs základů dermatologické mykologie
.. odběru materiálu k vyšetření, ukázky přímé mikroskopie z materiálu a malou galerii kultur ..

WWW atlas řezů mozkem
.. nativní řezy mozkovým kmenem ve srovnání s mikroskopickými. Dále jsou dostupné řezy hemisférou ve fron.. ..klíčová slova: kmenem, řezy mozkem, makroskopické řezy, mikroskopické ..

Molekulární medicína a biotechnologie
.. externím úložišti – Pokročilé optické mikroskopicé metody v medicíně a bi..