Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie

Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie

 Přednáška Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie v geriatrii je určena pro klinickou výuku studentů 3.-6. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v praze v oboru geriatrie. Problematika se svým obsahem dotýká také vnitřního lékařství a výuky farmakologie s důrazem na léčbu kardiovaskulárních chorob ve stáří. Vzhledem k celkově stárnoucí populaci a prevalenci kardiovaskulárních chorob ve stáří je tato kapitola geriatrie nanejvýš aktuální.

 
autor: M. Berková | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Geriatrie | zobrazeno: 3769x | publikováno: 16.12.2011 | poslední úpravy: 9.3.2013

Terapie osteoporózy - Léčebně preventivní opatření, farmakoterapie

Terapie osteoporózy - Léčebně preventivní opatření, farmakoterapie

Přednáška se zabývá farmakoterapií osteoporózy stejně jako léčebně preventivními přístupy. Elektronický výukový dokument  "Terapie osteoporózy - Léčebně preventivní opatření, farmakoterapie" je určen pro studenty 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze oborů farmakologie, rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie. 

 
autor: Helena Buzková | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Farmakologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | zobrazeno: 7047x | publikováno: 18.1.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

farmakoterapie diabetu mellitu - Prezentace pro bakalářské obory

Farmakoterapie diabetu mellitu - Prezentace pro bakalářské obory

Farmakoterapie diabetu mellitu zahrnuje komplexní přístup spolu s dietními a režimovými opatřeními. Při dostatečné tvorbě vlastního insulinu účinná terapie perorálními antidiabetiky představuje metodu volby, zatímco při nedostatečné tvorbě insulinu je insulinoterapie jedinou možností při v současnosti málo rozvinuté metodice transplantace beta buněk pankreatu. Hlavním úkolem však zůstává i snižování insulinoresistence, jako hlavního důvodu DM 2. typu a tím vším zamezení jak makrovaskulárních, tak mikrovaskulárních komplikací diabetu.

 
autor: Jiří Hodis | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Farmakologie | kontext: Klinická farmakologie T | zobrazeno: 4779x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 4

 

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
..klíčová slova: - nádory, farmakoterapie adjuvantní, .. ..klíčová slova: - nádory, farmakoterapie adjuvantní,..

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. Neurotické poruchy; Psychoterapie; Farmakoterapie; Alkohol a další návykové látky; Akutní psych.. ..klíčová slova: poruchy, poruchy příjmu potravy, psychoterapie, farmakoterapie,.. ..klíčová slova: poruchy, poruchy příjmu potravy, psychoterapie, farmakoterapie,..

Antihypertenziva - Léky používané u kardiovaskulárních onemocnění
.. a farmakologická léčba hypertenze. Výběr farmakoterapie: 1) Léky s klinicky prokázaným příznivým vlivem n.. ..klíčová slova: adrenergní beta - blokátory, antihypertenzíva, farmakoterapie..

Analgetika a antirevmatika - Prezentace pro bakalářské obory
..klíčová slova: farmakoterapie, analgetika, antirevmatika, bolest, artritida..