Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie

Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie

 Přednáška Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie v geriatrii je určena pro klinickou výuku studentů 3.-6. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v praze v oboru geriatrie. Problematika se svým obsahem dotýká také vnitřního lékařství a výuky farmakologie s důrazem na léčbu kardiovaskulárních chorob ve stáří. Vzhledem k celkově stárnoucí populaci a prevalenci kardiovaskulárních chorob ve stáří je tato kapitola geriatrie nanejvýš aktuální.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie Přejít - Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapieOtevřít v novém okně - Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie 9.3.2013 přístup řízen na externím úložišti

Klíčová slova: Kardiovaskulární choroby, farmakoterapie, geriatrie

Obor:

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno

level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.

autor: M. Berková | pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF a VFN | publikováno: 16.12.2011 | poslední úpravy: 9.3.2013
citace: Berková M.: Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 16.12.2011, poslední aktualizace 9.3.2013 [cit. 2019-11-20] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-931-kardiovaskularni-choroby-a-jejich-farmakoterapie>. ISSN 1803-6619.