Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

Celková anestézie

Celková anestézie

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5.ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška se zabývá teoretickými i praktickými otázkami celkové anestézie. Dozvíme se co zanemenají pojmy jako, monoanestezie, doplňková anestezie nebo taky disociativní anestezie. Součástí přednášky je krátký historický přehled.

 
autor: Martin Urban | sekce: Ozvučené přednášky, Podklady k přednáškám | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 14031x | publikováno: 19.2.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012 | Creative Commons License

Porodnická analgezie a anestezie

Porodnická analgezie a anestezie

Postavení porodnické analgezie a anestezie v managementu porodu a ovlivnění porodnického stresu. Na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praze byly v roce 1992 položeny základy pro postgraduální vzdělávání v problematice porodnické analgezie a anestezie, a to se zvláštním zaměřením na regionální techniky. Do dnešního roku se pravidelně organizovaných kurzů zúčastnilo více než sedm set ékařů a porodních asistentek z více než poloviny porodnických a anesteziologických oddělení a klinik České republiky.

 
autor: Antonín Pařízek | sekce: Ozvučené přednášky, Podklady k přednáškám | obor: Porodnictví a gynekologie | kontext: Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž | zobrazeno: 7286x | publikováno: 11.4.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Tato elektronická učebnice postihuje celou základní pregraduální problematiku oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čtenář se prostřednictvím powerpointové prezentace, čteného i zobrazeného komentáře dozví důležité poznatky jak z neodkladné resuscitace, tak z oboru anestézie (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku z oboru intenzivní medicíny (šok, MODS, intoxikace, tonutí, masivní krvácení, polytrauma, atd.) i z oboru algesiologie (akutní a chronická bolest).
Učebnice postihuje všechna témata nutná pro úspěšné vykonání zkoušky v Neodkladné medicíny, kromě pregraduálních studentů však může dobře posloužit i začínajícím lékařům v oboru A+R, případně pro osvěžení i lékařům dalších specializací.
Na tvorbě učebnice se podílel široký kolektiv pracovníků KARIM 1.LF UK a VFN, učebnice rovněž prošla vnitřním recenzním řízením v rámci pracoviště.

 
autor: Jan Bruthans, Josef Závada, Jan Bláha, Pavel Herda, Michal Dobiáš, Lubor Kraus, Martin Urban, Petr Kříž, Marek Svítek, Michal Kolář, Michal Lipš, David Rubeš, Jitka Fricová, Pavla Nosková, Pavel Tomek, Milan Novotný | sekce: Podklady k přednáškám | kontext: bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní medicína | zobrazeno: 16166x | publikováno: 5.2.2010 | poslední úpravy: 9.1.2012
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 3

 

Lokální anestetika - Text pro bakalářské obory
.. přísady a uvádí základní druhy lokální anestézie. Jednotlivá lokální anestetika jsou prezentována .. ..klíčová slova: lokální, anestézie lokální, f.. ..klíčová slova: účinky, vazokonstrikční přísada, druhy lokální anestézie, základní lokální ane..

Neuroaxiální blokády u císařského řezu a vaginálního porodu
..klíčová slova: blokády, cisařský řez, epidurální analgezie/anestezie, subarachnoidální a..

Vybrané přednášky z perinatologie
.. Prof. Mudr. Zdeněk Hájek, DrSc. C. Analgezie a anestézie v porodnictví 1. Porodnická analgezie a a.. .. úložišti – Porodnická analgezie a anestezie | 8.10.2008 přístup řízen na externím úlož..