Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT) je dnes považován za zlatý standard průkazu infekce způsobené Helicobacter pylori. Princip testu je založen na detekci značeného oxidu uhličitého, který vzniká štěpením substrátu - močoviny enzymem, ureázou, která je jako povrchový protein produkována bakterií Helicobacter pylori. Metoda testu byla popsána již v roce 1987 a existuje řada modifikací, které se liší především v množství podávaného substrátu (50-100 mg), podání roztoku kyseliny citrónové nebo přírodního pomerančového džusu a časovém intervalu odběru vzorků vydechovaného vzduchu. Jednou z variant je tzv. Evropský standardní protokol.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Test helicobacter pylori Přejít - Test helicobacter pyloriOtevřít v novém okně - Test helicobacter pylori 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti

Klíčová slova: Dechový test 13c, UBT, Helicobacter pylori, 13C-urea, Dechový test 13c, UBT, Helicobacter pylori, 13C-urea

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno

level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.

autor: Petr Kocna | pracoviště: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF a VFN | publikováno: 21.1.2013 | poslední úpravy: 16.2.2013
citace: Kocna Petr: Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT). Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 21.1.2013, poslední aktualizace 16.2.2013 [cit. 2020-01-27] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-956-dechovy-test-s-mocovinou-znacenou-uhlikem-13c-13c-ubt>. ISSN 1803-6619.