Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Přehled vybraných léčivých látek

Přehled vybraných léčivých látek má sloužit studentům 1.LF UK jako pomůcka při orientaci v systému léčivých látek dostupných a používaných v České Republice. Léčiva v tomto seznamu byla roztříděna podle terapeutických skupin s přihlédnutím k (ATC) klasifikaci. Nově byl seznam doplněn také o tzv. biologická léčiva. Při opakování a přípravě ke zkoušce z farmakologie je vhodné se soustředit zejména na zařazení jednotlivých léčiv (s použitím jejich generických názvů) do dané skupiny a na jejich mechanismus účinku, dále uvést typické indikace a nežádoucí účinky.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Seznam léčiv 2012 Přejít - Seznam léčiv 2012Otevřít v novém okně - Seznam léčiv 2012 19.10.2012 přístup řízen na externím úložišti
html Přehled vybraných léčivých látek Přejít - Přehled vybraných léčivých látekOtevřít v novém okně - Přehled vybraných léčivých látek 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Klíčová slova: ATC klasifikace, WHO list, léčivá látka, ATC klasifikace, WHO list, léčivá látka


autor: Nikolína Kutinová-Canová, František Perlík | publikováno: 19.10.2012 | poslední úpravy: 21.1.2013
citace: Kutinová-Canová Nikolína, František Perlík: Přehled vybraných léčivých látek. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 19.10.2012, poslední aktualizace 21.1.2013 [cit. 2018-06-21] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-944-prehled-vybranych-lecivych-latek>. ISSN 1803-6619.