Rychlé vyhledávání

Přehled vybraných léčivých látek má sloužit studentům 1.LF UK jako pomůcka při orientaci v systému léčivých látek dostupných a používaných v České Republice. Léčiva v tomto seznamu byla roztříděna podle terapeutických skupin s přihlédnutím k (ATC) klasifikaci. Nově byl seznam doplněn také o tzv. biologická léčiva. Při opakování a přípravě ke zkoušce z farmakologie je vhodné se soustředit zejména na zařazení jednotlivých léčiv (s použitím jejich generických názvů) do dané skupiny a na jejich mechanismus účinku, dále uvést typické indikace a nežádoucí účinky.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Seznam léčiv 2012 19.10.2012 přístup řízen na externím úložišti
 Přehled vybraných léčivých látek 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License