Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.
 

 


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Úvod do patofyziologie pro zubní lékaře - PowerPoint prezentace Přejít - Úvod do patofyziologie pro zubní lékaře - PowerPoint prezentaceOtevřít v novém okně - Úvod do patofyziologie pro zubní lékaře - PowerPoint prezentace 6.2.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: Patofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, arteriovenozní malformace

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno

level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 

počet uživatelů, kteří již hodnotili: 3
80.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.

autor: Jan Živný | pracoviště: Ústav patologické fyziologie, Ústav patologické fyziologie | publikováno: 14.5.2010 | poslední úpravy: 9.3.2013
citace: Živný Jan: Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 14.5.2010, poslední aktualizace 9.3.2013 [cit. 2020-01-27] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-888-uvod-do-patologicke-fyziologie-zubniho-lekarstvi>. ISSN 1803-6619.