Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Dermatologie

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Lokální terapie dermatomykóz

Lokální terapie dermatomykóz

Prezentace podává přehled o lokální terapii dermatomykóz a onychomykóz. Obsahuje zásady aplikace lokálních antimykotik a doporučení pro prevenci recidiv. Prostředky na bázi kyseliny salicylové, kyseliny benzoové, jódu, fenolu, organických barviv. Různé lékové formy: Krémy – na suchá, deskvamující ložiska, Lotiony, tinktury – do intertriginózních nebo ochlupených oblastí, na nehty, Spreje – na ošetřování velkých ploch, Šampony – do kštice, Laky – na nehty.

 
autor: Magdalena Skořepová | obor: Dermatologie | zobrazeno: 5473x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 13.3.2013 | Creative Commons License

Mykózy - multimediální interaktivní kurs základů dermatologické mykologie

Mykózy - multimediální interaktivní kurs základů dermatologické mykologie

Jde o multimediální interaktivní kurs základů dermatologické mykologie pro studenty lékařství. Obsahuje přehled klinických obrazů, zásady správného odběru materiálu k vyšetření, ukázky přímé mikroskopie z materiálu a malou galerii kultur dermatofytů. Seznamuje se zásadami lokální a systémové antimykotické terapie v dermatologii. Závěrem je připojen krátký orientační test. Kurs je určen jako doplněk stážového bloku v rámci výuky dermatologie ve 4. ročníku magisterského studia.

 
autor: Magdalena Skořepová | obor: Dermatologie | zobrazeno: 7340x | publikováno: 1.2.2007 | poslední úpravy: 5.3.2013 | Creative Commons License

Klinické obrazy dermatomykóz

Klinické obrazy dermatomykóz

Prezentace ukazuje klinické projevy povrchových mykóz kůže, vlasů a nehtů zároveň se základní diferenciální diagnostikou. Dermatomykózy představují významný podíl kožních onemocnění v ambulanci dermatologa. Mykotické choroby kůže a kožních adnex mohou být vyvolány dermatofyty, kvasinkami nebo oportunními hyfomycetami a podle různých druhů jsou na světě rozšířeny nerovnoměrně. Ani časový výskyt není v průběhu let, desetiletí ani staletí stacionární. Prevalence mykotických onemocnění v minulém století rostla a roste i nadále.

 
autor: Magdalena Skořepová | obor: Dermatologie | zobrazeno: 5012x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 21.2.2013 | Creative Commons License

Venerologie - část 1., 2.

Venerologie - část 1., 2.

Dokument mapuje dermatovenerologická onemocnění: syphilis, gonorrhoea, ulcus molle, lymphogranuloma venereum, sexuálně přenosné infekce, kožní příznaky AIDS. Seznamuje s druhy, průběhy a statistikami nárůstů onemocnění. Součástí prezentace jsou ilustrační fotografie konkrétních diagnóz. 

 
autor: R. Pánková, Ivana Kuklová | obor: Dermatologie | zobrazeno: 8665x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Syphilis acquisita, syphilis congenita, STD u žen poskytujících placené sexuální služby

Syphilis acquisita, syphilis congenita, STD u žen poskytujících placené sexuální služby

Přehled klinických příznaků vrozené a získané syfilis a údaje o výskytu sexuálně přenosných onemocnění u prostitutek. Dokument seznamuje s těmito tématy: Rozdělení získané syfilis, Primární projev - ulcusdurum, Epitelizující eroze, Ulcus durum gangrenosum, ulcus durum extragenitální, extragenitalní ulcusdurum, Syphilis secundaria, Condylomatalata „pozitivní zástin“, Syphilis secundaria klinické projevy, a další.

 
autor: Ivana Kuklová, Růžena Pánková | obor: Dermatologie | zobrazeno: 8678x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Psoriasis vulgaris

Psoriasis vulgaris

Psoriasis vulgaris ve formě multimediální prezentace-základní rozdělení, klinické formy a způsoby terapie psoriázy. Psoriáza je primárně imunologická, „orgánově specifická T buňkami mediovaná autoimunitní choroba“. Postihuje cca 3 % evropské populace. Prezentace seznamuje čtenáře se základními patogenetickými rysy, průběhem, provokačními momenty, morfologickými formami s bohatou fotografickou dokumentací.

 
autor: Ivana Kuklová | obor: Dermatologie | zobrazeno: 9586x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Nevenerické choroby mužského genitálu

Nevenerické choroby mužského genitálu

Rozdělení nevenerických chorob mužského genitálu dle klinického obrazu, etiologie a diferenciální diagnostiky. Prezentace představuje Genitál - nevenerická kožní onemocnění mužů: scabies, lichen planus, Lymphangoitis penis, Balanopothitis plasmocellularis Zoon, Tumor, angikeratom s bohatou obrazovou fotodokumentací diagnoz.

 
autor: R. Pánková, Ivana Kuklová | obor: Dermatologie | zobrazeno: 6584x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Kůže - zrcadlo emoční pohody

Kůže - zrcadlo emoční pohody

Psychosomatická orientace vyjadřuje jednak úsilí o začlenění psychosociálních kauzálních faktorů do etiologie a průběhu dermatóz, ale i snahu o analýzu životních okolností a pacientova psychického stavu. Mezioborová spolupráce s klinickými psychology a psychiatry konsiliáři rozšiřuje diagnostické i léčebné možnosti v dermatovenerologii.

 
autor: R. Pánková | obor: Dermatologie | kontext: Dermatovenerologie | zobrazeno: 5141x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Dermatovenerologický atlas

Dermatovenerologický atlas

Byl vytvořen základ multimediálního atlasu pro výuku dermatovenerologie a příbuzných oborů (infekční lékařství, mikrobiologie a parazitologie) studentů 1. LF UK magisterského programu všeobecné lékařství, stomatologie, bakalářského studijního programu ošetřovatelství. Jako úložiště byl použit stávající e-learningový server, LMS Adobe Acrobat Connect Pro, dostupný na http://el.lf1.cuni.cz/dermatovenerologie. V současné fázi projektu byla zpracována následující témata: dermatózy vyvolané parazity, bakteriální infekce, virové infekce, kožní alergické reakce anafylaktického typu a lékové exantémy, erytemato papulo skvamózní dermatózy, kožní nádory. Součástí atlasu jsou kromě klinických a histopatologických snímků také videosekvence s komentářem (ošetření bércového vředu venózní etiologie, odběr materiálu z kůže a nehtů k mykologickému vyšetření). Část kasuistik byla zpracována formou kvízu, na kterém si lze ověřit diferenciálně diagnostickou rozvahu. Na zpracování kasuistik se částečně podíleli studenti čtvrtého ročníku 1. LF UK. Soubor témat bude průběžně doplňován. Obsah atlasu je dostupný pouze studentům 1. LF UK.

 
autor: Ivana Kuklová, Jiří Štork, Růžena Pánková, Magdalena Skořepová, Milena Jirásková, Petr Velčevský, Zuzana Plzáková, Lukáš Lacina, Ondřej Kodet, Filip Staněk, David Kindl, Tomáš Nikl, Tomáš Herrmann, Eva Vodičková | obor: Dermatologie, Infektologie, Mikrobiologie | zobrazeno: 13342x | publikováno: 25.1.2010 | poslední úpravy: 25.1.2010 | Creative Commons License