Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Nácvik dovedností naslouchat a vyjádřit porozumění

Nácvik dovedností naslouchat a vyjádřit porozumění

Opravdovost, nepodmíněné pozitivní přijetí a odpovídající empatické porozumění tak, jak jsou nabízeny terapeutem, jsou proměnnými terapeutického procesu a rozhodně ovlivňují terapeutický výsledek. Vyskytují se v průběhu terapeutického vztahu v různé míře a Rogers (1967) teoreticky předpokládá přímou úměrnost s terapeutickou změnou u klienta: "Čím vyšší bude stupeň opravdovosti terapeuta, tím zřetelnější bude posun v klientově prožívání a větší konstruktivní změna osobnosti klienta po terapii. Čím očividnější bude pro klienta ničím nepodmíněná emoční blízkost v terapeutickém vztahu a čím více dá terapeut najevo přesné empatické porozumění, tím evidentnější bude klientova zapojenost v procesu terapie a jeho následná změna osobnosti." Tyto vlastnosti se dají nacvičovat a přiožená tabulka slouží k nácviku podpůrného rozhovoru.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Nácvik dovedností naslouchat a vyjádřit porozumění Přejít - Nácvik dovedností naslouchat a vyjádřit porozuměníOtevřít v novém okně - Nácvik dovedností naslouchat a vyjádřit porozumění 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: nácvik, komunikační dovednosti, emoční podpora, vedení podpůrného rozhovoru


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Karel Hájek | pracoviště: Ústav pro humanitní studia v lékařství | publikováno: 2.4.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013
citace: Hájek Karel: Nácvik dovedností naslouchat a vyjádřit porozumění. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 2.4.2007, poslední aktualizace 23.1.2013 [cit. 2019-12-14] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-771-nacvik-dovednosti-naslouchat-a-vyjadrit-porozumeni>. ISSN 1803-6619.