Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

PhDr. Ing. Karel Hájek, karel.hajek(at)lf1.cuni.cz

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Recenze: Rainer Sachse: Psychologische Psychotherapie bei chronisch entzündlichen Darmerkrangungen, Göttingen, Hogrefe Verlag 2006

Recenze: Rainer Sachse: Psychologische Psychotherapie bei chronisch entzündlichen Darmerkrangungen, Göttingen, Hogrefe Verlag 2006

Autoři recenzované knihy se snaží vytvořit model psychoterapeutické péče u pacientů s colitis ulcerosou a Crohnovo nemocí. Psychosomatický pacient je, jak známo, pacient obtížný. Jeho onemocnění nabývá vetšinou chronického charakteru. Pouhou péčí o jeho tělesné symptomy se takové onemocnění vyléčí jen obtížně. Pro psychosomatické pacienty je adekvátní celostní medicínský přístup zahrnující také psychoterapii. Prof. Dr. Rainer Sachse z fakulty pro psychologii na Bochumské universitě se snaží ve své knize „Psychologická psychoterapie u chronických zánětů střevních onemocnění“ vytvořit model psychoterapeutické péče u pacientů s colitis ulcerosou a Crohnovo nemocí.

 
autor: Karel Hájek | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kontext: Lékařská psychologie a psychoterapie 1 | zobrazeno: 6566x | publikováno: 2.4.2007 | poslední úpravy: 13.3.2013 | Creative Commons License

Nácvik dovedností naslouchat a vyjádřit porozumění

Nácvik dovedností naslouchat a vyjádřit porozumění

Opravdovost, nepodmíněné pozitivní přijetí a odpovídající empatické porozumění tak, jak jsou nabízeny terapeutem, jsou proměnnými terapeutického procesu a rozhodně ovlivňují terapeutický výsledek. Vyskytují se v průběhu terapeutického vztahu v různé míře a Rogers (1967) teoreticky předpokládá přímou úměrnost s terapeutickou změnou u klienta: "Čím vyšší bude stupeň opravdovosti terapeuta, tím zřetelnější bude posun v klientově prožívání a větší konstruktivní změna osobnosti klienta po terapii. Čím očividnější bude pro klienta ničím nepodmíněná emoční blízkost v terapeutickém vztahu a čím více dá terapeut najevo přesné empatické porozumění, tím evidentnější bude klientova zapojenost v procesu terapie a jeho následná změna osobnosti." Tyto vlastnosti se dají nacvičovat a přiožená tabulka slouží k nácviku podpůrného rozhovoru.

 
autor: Karel Hájek | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kontext: Lékařská psychologie a psychoterapie 1 | zobrazeno: 4482x | publikováno: 2.4.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License