Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Specifické struktury prožívání u pacientů léčených psychoterapií

Specifické struktury prožívání u pacientů léčených psychoterapií

V následujících čtyřech psychických oblastech bylo zkoumáno 291 pacientek a pacientu léčených psychoterapií: zdravé osobnostní zdroje a schopnosti, důvody zátěže, potíže v oblasti prožívání, chování a myšlení, hlavní symptomy vyjádřené prostřednictvím DSM (osa I). Data z předchozích oblastech byla sejmuta pomocí Regensburského inventáře analýzy inkongruencí.


 Vedle aktuálního stavu byly zkoumány i minulé zkušenosti pacientek a pacientu. Pri statistickém zpracování byly zohledněny kategorie: pohlaví, stáří, nejvyšší dosažené vzdělání, stav, sociální podmínky, zaměstnání a diagnóza dle MKN-10. Zjistili jsme rozdíly ve strukturách prožívání mezi šesti diagnostickými skupinami pacientek a pacientů ve srovnání s kontrolní skupinou osob zdravých. Z diskuze vyplynuly závěry pro rogersovskou psychoterapii rozhovorem.

Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Specifické struktury prožívání u pacientů... Přejít - Specifické struktury prožívání u pacientů...Otevřít v novém okně - Specifické struktury prožívání u pacientů... 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: Psychoterapie rozhovorem, DSM, MKN –, 10, DIM


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jan Vymětal | publikováno: 2.4.2007 | poslední úpravy: 13.3.2013
citace: Vymětal Jan: Specifické struktury prožívání u pacientů léčených psychoterapií. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 2.4.2007, poslední aktualizace 13.3.2013 [cit. 2019-12-14] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-756-specificke-struktury-prozivani-u-pacientu-lecenych-psychoterapii>. ISSN 1803-6619.