Rychlé vyhledávání

Specifické struktury prožívání u pacientů léčených psychoterapií

V následujících čtyřech psychických oblastech bylo zkoumáno 291 pacientek a pacientu léčených psychoterapií: zdravé osobnostní zdroje a schopnosti, důvody zátěže, potíže v oblasti prožívání, chování a myšlení, hlavní symptomy vyjádřené prostřednictvím DSM (osa I). Data z předchozích oblastech byla sejmuta pomocí Regensburského inventáře analýzy inkongruencí.

 Vedle aktuálního stavu byly zkoumány i minulé zkušenosti pacientek a pacientu. Pri statistickém zpracování byly zohledněny kategorie: pohlaví, stáří, nejvyšší dosažené vzdělání, stav, sociální podmínky, zaměstnání a diagnóza dle MKN-10. Zjistili jsme rozdíly ve strukturách prožívání mezi šesti diagnostickými skupinami pacientek a pacientů ve srovnání s kontrolní skupinou osob zdravých. Z diskuze vyplynuly závěry pro rogersovskou psychoterapii rozhovorem.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Specifické struktury prožívání u pacientů... 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko