Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

prof. PhDr. Jan Vymětal

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Specifické struktury prožívání u pacientů léčených psychoterapií

Specifické struktury prožívání u pacientů léčených psychoterapií

V následujících čtyřech psychických oblastech bylo zkoumáno 291 pacientek a pacientu léčených psychoterapií: zdravé osobnostní zdroje a schopnosti, důvody zátěže, potíže v oblasti prožívání, chování a myšlení, hlavní symptomy vyjádřené prostřednictvím DSM (osa I). Data z předchozích oblastech byla sejmuta pomocí Regensburského inventáře analýzy inkongruencí.

 
autor: Jan Vymětal | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kontext: Lékařská psychologie a psychoterapie 3 | zobrazeno: 4923x | publikováno: 2.4.2007 | poslední úpravy: 13.3.2013 | Creative Commons License

Regensburský inventář analýzy inkongruencí (RIAI)

Regensburský inventář analýzy inkongruencí (RIAI)

Požadavek indikace pro určitou terapii a diferencovaný přístup v rogersovské terapii samotné vedl k vytvoření diferenciálního modelu inkongruencí a diagnostického prostředku ve formě dotazníku RIAI (Regensburger Inkongruenzanalyseinventar - Regensburgský inventář analýzy inkongruencí).  

 
autor: Jan Vymětal | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kontext: Lékařská psychologie a psychoterapie 3 | zobrazeno: 12757x | publikováno: 2.4.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License