Rychlé vyhledávání

prof. PhDr. Jan Vymětal

Specifické struktury prožívání u pacientů léčených psychoterapií

Autor: Jan Vymětal

anotační obrázek

V následujících čtyřech psychických oblastech bylo zkoumáno 291 pacientek a pacientu léčených psychoterapií: zdravé osobnostní zdroje a schopnosti, důvody zátěže, potíže v oblasti prožívání, chování a myšlení, hlavní symptomy vyjádřené prostřednictvím DSM (osa I). Data z předchozích oblastech byla sejmuta pomocí Regensburského inventáře analýzy inkongruencí.

Regensburský inventář analýzy inkongruencí (RIAI)

Autor: Jan Vymětal

anotační obrázek

Požadavek indikace pro určitou terapii a diferencovaný přístup v rogersovské terapii samotné vedl k vytvoření diferenciálního modelu inkongruencí a diagnostického prostředku ve formě dotazníku RIAI (Regensburger Inkongruenzanalyseinventar - Regensburgský inventář analýzy inkongruencí).