Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Chromosomové aberace v buňkách maligních mozkových nádorů

Chromosomové aberace v buňkách maligních mozkových nádorů

K nejčastějším nádorům centrální nervové soustavy patří tzv. difúzní gliomy. Jedná se o heterogenní skupinu tumorů různých histologických subtypů. Nejpočetněji jsou zastoupeny nádory vycházející z astrocytární řady a z oligodendrocytů. V současné době je klasická léčba difúzních gliomů (chirurgie, aktinoterapie, chemoterapie) velmi problematická. Rovněž diagnostika gliálních subtypů založená na buněčné morfologii je subjektivní a jednotlivé subtypy nelze někdy odlišit ani pomocí specifických imunohistochemických markerů. Proto je nezbytné hledat nové diagnostické a prognostické ukazatele, které by umožnily stratifikaci léčby a vedly tak ke snížení morbidity a mortality nemocných. Jednou z možností je subklasifikace nemocných do diagnostických skupin podle nálezu specifických chromosomových aberací. K jejich detekci jsou vhodné molekulárně cytogenetické metody a zejména metoda interfázické fluorescenční in situ hybridizace (I-FISH) se specifickými DNA sondami. Molekulárně cytogenetická analýza upřesňuje diagnostiku mozkových gliomů a zároveň napomáhá určit prognózu pacienta.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Chromosomové aberace v buňkách maligních mozkových nádorů Přejít - Chromosomové aberace v buňkách maligních mozkových nádorůOtevřít v novém okně - Chromosomové aberace v buňkách maligních mozkových nádorů 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Klíčová slova: chromosomové aberace, mozkové nádory, I-FISH, molekulární cytogenetika


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Filip Kramář, Zuzana Zemanová | pracoviště: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF a VFN | publikováno: 2.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013
citace: Kramář Filip, Zuzana Zemanová: Chromosomové aberace v buňkách maligních mozkových nádorů. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 2.1.2007, poslední aktualizace 21.1.2013 [cit. 2018-05-22] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-687-chromosomove-aberace-v-bunkach-malignich-mozkovych-nadoru>. ISSN 1803-6619.