Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Výpočetní zpracování obrazů v nukleární medicíně

Výpočetní zpracování obrazů v nukleární medicíně

Přednáška uvádí základní informace o oboru nukleární medicíny. Stručně shrnuje historii a současnou pracovní náplň oboru, definuje základní typy scintigrafických vyšetření (planární, tomografické, statické, dynamické), vysvětluje postavení scintigrafie ve spektru diagnostických zobrazovacích metod, demonstruje princip kombinovaného (hybridního) zobrazení a podrobně vysvětluje principy a metody molekulárního zobrazení. Dále je uvedeno porovnání radiační zátěže rentgenových a scintigrafických vyšetření a epidemiologické odhady rizika spojeného s vyšetřením. Stručně se zmiňuje o biologických účincích ionizujícího záření, vysvětluje rozdíl mezi stochastickými a deterministickými účinky a pojem radiační hormeze. V závěru přednášky jsou uvedeny aktivní odkazy na aktuální webové stránky s problematikou nukleární medicíny a stručná bibliografie molekulárního zobrazení.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Výpočetní zpracování obrazů Přejít - Výpočetní zpracování obrazůOtevřít v novém okně - Výpočetní zpracování obrazů 5.12.2007 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: nukleární medicína, historie, scintigrafie, emisní tomografie, SPECT, PET, kombinované zobrazení, hybridní zobrazení, molekulární zobrazení, radiační zátěž, biologické účinky ionizujícího záření, radiační hormeze


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Martin Šámal | pracoviště: Ústav nukleární medicíny 1.LF a VFN | publikováno: 13.12.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012
citace: Šámal Martin: Výpočetní zpracování obrazů v nukleární medicíně. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 13.12.2006, poslední aktualizace 12.12.2012 [cit. 2019-11-20] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-676-vypocetni-zpracovani-obrazu-v-nuklearni-medicine>. ISSN 1803-6619.