Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Nukleární medicína

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Výpočetní zpracování obrazů v nukleární medicíně

Výpočetní zpracování obrazů v nukleární medicíně

Přednáška uvádí základní informace o oboru nukleární medicíny. Stručně shrnuje historii a současnou pracovní náplň oboru, definuje základní typy scintigrafických vyšetření (planární, tomografické, statické, dynamické), vysvětluje postavení scintigrafie ve spektru diagnostických zobrazovacích metod, demonstruje princip kombinovaného (hybridního) zobrazení a podrobně vysvětluje principy a metody molekulárního zobrazení. Dále je uvedeno porovnání radiační zátěže rentgenových a scintigrafických vyšetření a epidemiologické odhady rizika spojeného s vyšetřením. Stručně se zmiňuje o biologických účincích ionizujícího záření, vysvětluje rozdíl mezi stochastickými a deterministickými účinky a pojem radiační hormeze. V závěru přednášky jsou uvedeny aktivní odkazy na aktuální webové stránky s problematikou nukleární medicíny a stručná bibliografie molekulárního zobrazení.

 
autor: Martin Šámal | obor: Nukleární medicína | kontext: Lékařská informatika | zobrazeno: 5175x | publikováno: 13.12.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License