Rychlé vyhledávání

Patofyziologie získaných intrahepatálních cholestatických syndromů

Cholestáza je definována jako porucha tvorby žluči v játrech nebo jejího toku, která může nastat kdekoliv mezi sinusoidální membránou hepatocytu a Vaterskou papilou. Jako intrahepatální označujeme cholestázu, kde k této poruše dochází na úrovni intrahepatálních žlučovodů nebo na kanalikulárním pólu žlučovodu. Histologicky nacházíme nahromadění žluči v jaterních buňkách a žlučových vývodech.

  Funkčně znamená cholestáza snížený tok kanalikulární žluči. Dochází ke snížené sekreci vody a organických aniontů do žluči. Klinicky znamená cholestáza retenci všech látek, které se normálně vylučují žlučí, v krvi. V séru nacházíme zvýšené hladiny žlučových kyselin, konjugovaného bilirubinu, cholesterolu, zvýšené aktivity cholestatických enzymů alkalické fosfatázy a glutamyltransferázy. Intrahepatální cholestatické syndromy (ICS) zahrnují onemocnění jater a žlučových cest, jejichž příčina tkví v hepatocytech (tzv. kanalikulární typ cholestázy) nebo v drobných intrahepatálních žlučovodech (tzv. duktální typ cholestázy). Tato onemocnění lze klasifikovat podle několika kritérií. Podle etiologie rozeznáváme ICS doprovázející záněty jater, ICS vyvolané autoimunitními mechanismy, ICS vyvolané léky a hormony, ICS v důsledku infiltrace jaterní tkáně nádorovými buňkami či materiálem při střádavých nemocích. Svou roli v etiopatognezi hraje také sepse a celková parenterální výživa, známá je cholestáza v těhotenství, v pediatrii a částečně i v adultní hepatologii pak vrozené cholestatické syndromy na podkladě genetického defektu transportu žlučových lipidů do žluče. Podle věku, kdy se tato onemocnění manifestují, se cholestatické syndromy dělí na ICS vyskytující se převážně v dospělosti a na ICS manifestující se již v raném věku. Předmětem tohoto sdělení jsou zejména získané syndromy intrahepatální cholestázy, u kterých jsou vnějším podnětem ovlivněny transportní systémy pro žlučové lipidy a pigmenty na úrovni hepatocytu. Jde o relativně častá onemocnění a klinické stavy, jejichž mechanismus je poměrně složitý a v řadě detailů ještě není zcela objasněn. Jedná se zejména o působení estrogenů, bakteriálního endotoxinu, cholestatické účinky organických jedů i dalších xenobiotik. Diskutován je význam terapeutik, zejména kyseliny ursodeoxycholové.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Patofyziologie získaných intrahepatálních... 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit
Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko