Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Svědci Jehovovi: sonda do medicíny, etiky a práva

Svědci Jehovovi: sonda do medicíny, etiky a práva

Tato přednáška se snaží zodpovědět otázky okolo problematického vztahu lekaře a Svědků Jehovových z pohledu obou stran. Svědkové Jehovovi si jsou empiricky jistí, že všechna proroctví z Bible se dosud splnila a že čekáme na splnění těch posledních a můžeme tomu důvěřovat. Věří, že Bible učí o celosvětové Armagedonské bitvě, v nichž má dojít k nahrazení současného světového systému Božím Královstvím, což je skutečná vláda 144 tisíc (malé stádo) duchem pomazaných křesťanů (vyvolené kněžstvo, svatý národ, lid pro zvláštní vlastnictví) vedených Kristem Ježíšem jako duchovních osob v nebi. Výběr této počtem omezené skupiny začal o Letnicích roku 33 n.l. a pokračuje až dodnes. O povolání a pomazání rozhoduje pouze Bůh a nedá se nijak získat nebo zasloužit. Většina, tedy velký zástup (který nikdo nemohl sečíst) spravedlivých pod jejich vládou má v budoucnu naději na věčný život v obnoveném pozemském ráji. Ne pouze svědků samotných, ale milióny jiných lidí. Svědkové Jehovovi již vícekrát na základě svých výkladů Bible očekávali přesný letopočet konce světa, naposledy na rok 1975 (domněnka v souvislosti s obdobím šest tisíc let.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Svědci Jehovovi: sonda do medicíny, etiky a práva Přejít - Svědci Jehovovi: sonda do medicíny, etiky a právaOtevřít v novém okně - Svědci Jehovovi: sonda do medicíny, etiky a práva 20.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: Svědci Jehovovi, etika, práva pacientů, práva lékařů


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jiří Valenta | pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a VFN | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013
citace: Valenta Jiří: Svědci Jehovovi: sonda do medicíny, etiky a práva. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 12.1.2007, poslední aktualizace 21.1.2013 [cit. 2018-05-22] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-654-svedci-jehovovi-sonda-do-mediciny-etiky-a-prava>. ISSN 1803-6619.