Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 4

 

Sentinelové uzliny
.. lymfatická uzlina je první „splavná“ regionální uzlina, která je teoreticky jako první m..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. tak z oboru anestézie (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku .. ..klíčová slova: intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní .. ..klíčová slova: intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní .. .. intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní .. .. řízen na externím úložišti – Regionální anestézie a analgézie | 5.2.2010 přístup řízen na..

Porodnická analgezie a anestezie
.. a anestezie, a to se zvláštním zaměřením na regionální techniky. Do dnešního roku se pravidelně or..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. optimalizací cut-off hodnoty je lze nastavit na regionální podmínky screeningu a především umožňují zařaze..