Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Jak úspěšně napravit neúspěch

Jak úspěšně napravit neúspěch

Ošetřování otevřené, krvácející zubní dřeně může vyvolávat stres nejen u začínajících zubních lékařů, neboť přímé překrytí dřeně je v praxi často vnímáno jako výkon se značně nejistou prognózou. V článku je na dvou kasuistikách popsán klinický postup krok po kroku, jak ošetření provést pomocí hemostatického gelu a definitivních adhezivních rekonstrukcí. Úspěšné zachování vitality dřeně tímto postupem závisí zejména na dodržení indikací, schopnosti operatéra izolovat pracovní pole a držet se základních principů asepse a adheze.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Jak úspěšně napravit neúspěch Přejít - Jak úspěšně napravit neúspěchOtevřít v novém okně - Jak úspěšně napravit neúspěch 3.5.2016 kdokoli

Klíčová slova: krvácející zubní dřeň

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno

level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.

autor: Michal Dudek | publikováno: 3.5.2016 | poslední úpravy: 18.5.2016
citace: Dudek Michal: Jak úspěšně napravit neúspěch. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 3.5.2016, poslední aktualizace 18.5.2016 [cit. 2020-01-27] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-995-jak-uspesne-napravit-neuspech>. ISSN 1803-6619.