Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Celkové snímatelné náhrady, anatomie bezzubého alveolárního výběžku, otiskování. Materiály hlavní a pomocné pro celkovou náhradu.

Přednáška shrnuje, jaký vliv má ztráta zubů na orofaciální systém. Popisuje funkci náhrady a princip její retence, dále pak anatomii bezzubých alveolárních výběžků. Pro syntézu znalostí je zde uveden kompletní ordinační a laboratorní postup výroby celkové zubní náhrady a jsou rozvedeny příslušné kroky, které se týkají přednášeného tématu.
Podrobně je zde popsáno otiskování na celkovou náhradu, což je doplněno fotografickou dokumentací autorky. Na závěr je zopakován přehled materiálů, které slouží k výrobě celkových náhrad.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Celkové snímatelné náhrady Přejít - Celkové snímatelné náhradyOtevřít v novém okně - Celkové snímatelné náhrady 5.5.2015 kdokoli

Klíčová slova: náhrady, alveolárních výběžků, bezzubí

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno

level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 

počet uživatelů, kteří již hodnotili: 1
100.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.

autor: Pavla Dudková (Sommerová) | publikováno: 5.5.2015 | poslední úpravy: 5.5.2015
citace: Dudková (Sommerová) Pavla: Celkové snímatelné náhrady, anatomie bezzubého alveolárního výběžku, otiskování. Materiály hlavní a pomocné pro celkovou náhradu.. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 5.5.2015, poslední aktualizace 5.5.2015 [cit. 2019-12-14] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-979-celkove-snimatelne-nahrady-anatomie-bezzubeho-alveolarniho-vybezku-otiskovani-materialy-hlavni-a-pomocne-pro-celkovou-nahradu>. ISSN 1803-6619.