Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Základy biologické psychiatrie

Základy biologické psychiatrie

Prezentace pro výuku volitelného předmětu "Základy biologické psychiatrie" (B01363)doporučeného pro studenty 4. a 5. ročníku studijního programu "Všeobecné lékařství" 1. lékařské fakulty UK. Jsou shrnuty informace o mezibuněčném a nitrobuněčném přenosu signálu v mozku se zaměřením na signální cesty ovlivňované duševními poruchami a psychofarmaky. Následují témata vztažená k neuroplasticitě, neurotoxicitě, stresu, účinkům psychoaktivních látek (především antidepresiv a antipsychotik, ale i dalších). Jsou uvedeny základní biologické hypotézy vzniku a léčby poruch nálady a schizofrenie. Nakonec jsou studenti seznámeni s vybranými experimentálními metodami biologické psychiatrie a možnostmi výzkumu v oblasti molekulární psychiatrie na Psychiatrické klinice 1. LF UK. Prezentace obsahuje možnost otestování znalostí.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Základy biologické psychiatrie Přejít - Základy biologické psychiatrieOtevřít v novém okně - Základy biologické psychiatrie 19.12.2013 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 

Klíčová slova: neurochemie, neuroplasticita, antidepresiva, antipsychotika, psychoaktivní látky, schizofrenie, depresivní porucha

Související články:

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno

level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jana Hroudová, Zdeněk Fišar | pracoviště: Psychiatrická klinika 1.LF a VFN | publikováno: 19.12.2013 | poslední úpravy: 19.12.2013
citace: Hroudová Jana, Zdeněk Fišar: Základy biologické psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 19.12.2013, poslední aktualizace 19.12.2013 [cit. 2019-12-14] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-970-zaklady-biologicke-psychiatrie>. ISSN 1803-6619.