Rychlé vyhledávání

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Předkládaná skripta pro výuku praktických cvičení z lékařské chemie, molekulární biologie a biochemie vycházejí z textu publikovaného v roce 2004. Od té doby došlo k řadě různých změn a tak bylo nutno texty upravit pro stávající potřeby. V důsledku inovace ve výuce uvedených oborů byla některá čistě teoretická témata vypuštěna, zejména ta, která budou probírána na seminářích. Naopak jiné kapitoly byly doplněny.

Snažili jsme se klást důraz na klinický význam a uplatnění určitých úloh s cílem zvýšení zájmu studentů o obor. Zdá se, že studentům 1. až 3 ročníků chybí informace o důležitosti laboratorních oborů komplementu, kde je nezastupitelná role laboratorně vzdělaného lékaře se základními praktickými návyky. Jejich osvojení je v podstatě propedeutikou pro ostatní laboratorní obory. V molekulárně biologickém oddílu jsme u průkazu genových polymorfismů ApoE prokazovaných PCR a restrikčním štěpením spolu s gelovou elektroforézou, které v současné době v rutinní diagnostice ustupují do pozadí, doplnili moderní přístup průkazu polymorfismů pomocí real-time PCR se specifickou hybridizační FRET sondou. Studenti pracují s vlastním biologickým materiálem získaným bukáním stěrem a mohou tak porovnat náročnost obou přístupů. Praktická cvičení umožňují studentům jednak procvičit teoretické vědomosti, ale i aplikovat teoretické poznatky do praxe. V úvodních kapitolách se studenti seznámí s používáním odměrných zařízení, automatickými pipetami a dávkovači, dále se základním přístrojovým vybavením jako jsou spektrofotometry, elektroforetická zařízení. Současně se také seznámí s používáním základních přístrojů POCT - Point of Care Testing, což znamená provádění měření a testů in vitro v místě péče o pacienta diagnostickými přístroji s jednoduchým ovládáním. Měření a testy provádějí často pracovníci bez specializovaného laboratorního vzdělání na klinických odděleních jako součást péče o pacienta, ale jsou kontrolovány lékařem - klinickým biochemikem. POCT zahrnuje používání techniky u lůžka pacienta včetně přenosných analyzátorů, v praktických a odborných ambulancích (primární péče) nebo techniky vlastněné pacientem (např. sebetestování diabetiků). Analytické postupy, které využívají přístroje a zařízení POCT, jsou používány také při analýze patologických součástí moče nebo důkazu toxických látek v séru, slinách i v moči.
Dále jsou zařazeny úlohy, které umožňují provést vyšetření séra a moče simulovaného pacienta a tím snadněji pochopit biochemické podklady závažných onemocnění. Byla zvolena témata týkající se zdravotních problémů velké části populace (např. diabetes
mellitus, infarkt myokardu, aterosklerosa). Studentům doporučujeme, aby si před praktickým cvičením pečlivě prostudovali příslušný text cvičení a znalosti doplnili navazujícím textem z učebnice. Praktická cvičení z lékařské chemie, molekulární biologie a biochemie budou publikována v elektronické formě, což studentovi umožní vytisknout příslušnou kapitolu, respektive úlohu, a pracovat s nimi jako s pracovními listy. Závěrem dovolte vyslovit přání, aby praktická výuka i tyto texty, včetně seminářů, vám pomohly nejen ve studiu biochemie, ale i k získáni laboratorní zručnosti a zájmu o obor se stále narůstajícím významem nejen ve vědě, ale i ve všech oblastech klinické medicíny. Nezapomínejte, že se snižují počty lékařů vedoucích laboratorní oddělení a mnozí z vás je budou muset nahradit. Uvědomte si také, že v postgraduálním studiu se základní informace již získávají obtížněji.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 praktika ls 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 praktika zs 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 1
100.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit
Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.