Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Bolest a kvalita života u dětí

Bolest a kvalita života u dětí

Studie upozorňuje na skutečnost, že se v odborné literatuře pojednává o bolesti u děti a o kvalitě života nemocných dětí spíše odděleně, vzájemné vztahy se nezkoumají do hloubky. Přehledová studie je členěna do tří částí. Nejprve jsou shrnuty současné názory na pojem bolest a jeho vztah k příbuzným pojmům (nocicepce, strádání, utrpení a bolestivá situace). 


 Probírají se dílčí důsledky bolesti pro aktivitu dětí: zhoršení spánku, každodenních činnosti, školní docházky, aktivit ve volném čase a zvýšení rizika sociální izolace. Druhá část studie je věnována pojmu kvalita života u dětí. Autoři definují tento pojem v souladu s WHO Quality of Life Group a přibližují kvantitativní i kvalitativní metody, jež umožňují kvalitu života u dětí diagnostikovat. Vztah mezi bolesti a kvalitou života jsou ilustrovány na příkladech dopadů chronické bolesti na děti a dospívající nebo výzkumem dlouhodobých důsledků bolestivých výkonů u nedonesených dětí na JIP.

Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Bolest a kvalita života u dětí Přejít - Bolest a kvalita života u dětíOtevřít v novém okně - Bolest a kvalita života u dětí 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License
 

Klíčová slova: bolest, kvalita života, děti, rodina


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jiří Mareš | publikováno: 19.9.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013
citace: Mareš Jiří: Bolest a kvalita života u dětí. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 19.9.2007, poslední aktualizace 23.1.2013 [cit. 2019-12-14] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-758-bolest-a-kvalita-zivota-u-deti>. ISSN 1803-6619.