Rychlé vyhledávání

Bolest a kvalita života u dětí

Studie upozorňuje na skutečnost, že se v odborné literatuře pojednává o bolesti u děti a o kvalitě života nemocných dětí spíše odděleně, vzájemné vztahy se nezkoumají do hloubky. Přehledová studie je členěna do tří částí. Nejprve jsou shrnuty současné názory na pojem bolest a jeho vztah k příbuzným pojmům (nocicepce, strádání, utrpení a bolestivá situace). 

 Probírají se dílčí důsledky bolesti pro aktivitu dětí: zhoršení spánku, každodenních činnosti, školní docházky, aktivit ve volném čase a zvýšení rizika sociální izolace. Druhá část studie je věnována pojmu kvalita života u dětí. Autoři definují tento pojem v souladu s WHO Quality of Life Group a přibližují kvantitativní i kvalitativní metody, jež umožňují kvalitu života u dětí diagnostikovat. Vztah mezi bolesti a kvalitou života jsou ilustrovány na příkladech dopadů chronické bolesti na děti a dospívající nebo výzkumem dlouhodobých důsledků bolestivých výkonů u nedonesených dětí na JIP.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Bolest a kvalita života u dětí 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko