Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Přehled elektrochemických analyzátorů pro POCT

Vlastnosti POCT testů; konstrukce klasických a čipových elektrod a jejich uspořádání; přehled nabídky přístrojové techniky se základními technickými parametry. Elektrochemické analytické metody jsou založeny na měření některé z elektrických veličin (napětí na elektrodách, procházející elektrický proud, spotřebovaný náboj, vodivost roztoku, relativní permitivita). Měřená veličina musí být jednoznačně závislá na koncentraci stanovované látky. Využívá se zde jevů spojených s reakcí přenosu náboje na fázovém rozhraní nebo jevů spojených s transportem nabitých částic v roztoku.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pps Přehled elektrochemických analyzátorů pro POCT Stáhnout - Přehled elektrochemických analyzátorů pro POCTOtevřít v novém okně - Přehled elektrochemických analyzátorů pro POCT 8.12.2006 8.79 MB kdokoli Creative Commons License

Klíčová slova: Elektrochemické analyzátory, POCT, propojení přístrojů POCT, přístrojová nabídka


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Petr Štern | publikováno: 8.12.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012
citace: Štern Petr: Přehled elektrochemických analyzátorů pro POCT. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity [online] 8.12.2006, poslední aktualizace 12.12.2012 [cit. 2019-10-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-658-prehled-elektrochemickych-analyzatoru-pro-poct>. ISSN 1803-6619.