Rychlé vyhledávání

student 1. LF UK David Němec, david.nemec(at)centrum.cz

Sonografie epigastria

Autor: David Němec

anotační obrázek

Stručná prezentace ukazuje základní roviny řezu při sonografickém vyšetření epigastria. V krátké prezentaci nastudujte transverzální řez epigastriem nad truncus coeliacus, řez epigastriem nad křížením renálních žil, řez epigastriem vlevo paramediálně nad aortou, řez epigastriem vpravo paramediálně nad v.cava inferior, řez epigastriem vpravo nad jaterním hilem.